مشخصات آگهی دهنده

پندآب تدبیر
09052440243
توافقی
1403-04-03
1403-04-21
34 بار
11365900
دکتر شریعتی-روبه روی مترو دکتر شریعتی

بهره برداری آسان از تصفیه خانه فاضلاب و کاهش 90 درصدیCOD-BOD-N
صنعت آب و فاضلاب

بهره برداری آسان از تصفیه خانه فاضلاب و کاهش 90 درصدیCOD-BOD-N

بهره برداری آسان تصفیه خانه فاضلاب و کاهش 90 درصدی BOD/COD - با راهکار هوشمندانه بیوویتائی نمودن واحد تصفیه بیولوژیکی از مزایای این راهکار قدرتمند شامل کاهش 90 تا 95 درصدی BOD/COD به نسبت شرائط فعلی ، کاهش حجم لجن مازاد ، کاهش هزینه مصرف انرژی و مواد شیمیائی ، کاهش نیترات و نیتریت بدون ایجاد زیرساخت تا 25 درصد و مقابله با شوک های هیدرولیکی و کیفی و شرائط ایده آل و ثابت در خروجی ، افزایش قابلیت بازیافت بهره مند شوید کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره های موجود در آگهی و یا مراجعه به وب سایت های ما.
doctorab.ir
pandabonline.com

کلمات کلیدی :
آب فاضلاب پساب تصفیه تصفیه آب تصفیه فاضلاب

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید