مشخصات آگهی دهنده

تست هیدرواستاتیک غرب تهران
٠٩١٢٥٢٤٥١٢٣-٠٢١٤٤٨٢٩٦٥٠
توافقی
1397-10-02
1397-11-02
410 بار
11339625
انتهای اشرفی اصفهانی ٤دیواری خیابان مراد اباد خیابان مراد اباد یکم

تست هیدرواستاتیک غرب تهران
خودرو خدمات جانبی

تست هیدرواستاتیک غرب تهران

تست هیدرواستاتیک غرب تهران اشرفی أصفهانی یک روزه برأی کلیه خودروهای تهران با برگه سیمفا و برچسب

قرارداد کلی با تمام مراکز بازوبست و ازمایشگاهها
گیج فشار جهت معاینه فنی

فقط ٣ساعته

کلمات کلیدی :
هیدرواستاتیک غرب تهران گازسوز گیج فشار معاینه فنی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید