مشخصات آگهی دهنده

فروش حواله كاميون كاماز 10 چرخ زير قيمت
09367655775
22500000
1397-01-27
1397-02-26
2736 بار
10119249
ياسوج و شيراز

فروش حواله كاميون كاماز 10 چرخ زير قيمت
خودرو فروش حواله

فروش حواله كاميون كاماز 10 چرخ زير قيمت

فروش حواله كاميون كاماز ده چزخ ثبت نام در سال 86 و آماده تحويل با تمام مدارك

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
فروش حواله كاميون كاماز 10 چرخ زير قيمت

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید