مشخصات آگهی دهنده

شبکه ملی فیسبک ایرانی
09367865898
توافقی
1397-01-17
1397-02-16
776 بار
11279150
www.fbk.ir

شبکه ملی فیسبک ایرانی
سایت سايت هاي فارسي

شبکه ملی فیسبک ایرانی

شبکه ملی فیسبوک به مناسبت حمایت از کار و سرمایه ایرانی ایجاد گردیده, هدف اصلی مبارزه با فیسبوک خارجی با هدف جذابیت بیشتر نسبت به فیسبوک و جذب کاربران در محیطی سالم میباشد fbk.ir

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
فیسبوک ملی فیسبوک فارسی persian facebook

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید