مشخصات آگهی دهنده

خريد كارتون قديمي
09119217792
1000تومان
منقضی
1397-02-15
1653 بار
11264503
تهران

خريد كارتون قديمي
سایت سايت هاي فارسي

خريد كارتون قديمي

كارتون هاي قديمي ارسال به كليه نقاط ايران
خريد كارتون قديمي - كارتون- فروشگاه كارتون قديمي
ليست كامل محصولات
www.Alishafieeei.blogfa.com
هر حلقهDVD ـ ۱۰۰۰ تومان

روش خريد
براي خريد فيلم خود. مبلغ مورد نظر فيلم هاي خود را + ۲۰۰۰ تومان هزينه پست پيشتازتا
سقف ۲۰ DVD (از ۲۰ به بالا تر هزينه پستي اعلام ميگردد)با هماهنگي به شماره حسابي كه
اعلام ميگردد به شما / واريز كرده و با تماس به شماره(۰۹۱۱۹۲۱۷۷۹۲) به ما اطلاع دهيد
مرسوله پستي ۴۸الي ۷۲ ساعت ديگر به آدرس شما ارسال ميگردد
هماهنگي جهت خريد ۰۹۱۱۹۲۱۷۷۹۲
+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ
خريد كارتون هاچ زنبور عسل
خريد كارتون هاچ زنبور عسل در يك دي وي دي به صورت كامل با كيفيت عالي

Dvd ايكيوسان زبان اصلي در ۲ دي وي دي
ايكيوسان دوبله فارسي 3 دي وي دي
بنر-سنجاب كوچولو دوبله فارسي 3 دي وي دي
كارتون مهاجران دوبله با كيفيت عالي
DVD۶ شامل ۵۰ قسمت كامل
كارتون قديمي بياد ماندني سفيد برفي 7 دي وي دي
كارتون قديمي كتاب جنگل در ۱ دي وي دي
افسانه 3 برادر مجموعه كامل در 7 دي وي دي خريد كارتون افسانه سه برادر
حنا دختري در مزرعه دوبله كامل
در۳۱ قسمت در چهار دي وي دي
ريد كارتون با عنوانهاي جديد
فانوس دريايي در ۱باغ مخفي
جادوگر شهر اُز+ شاهزده و گدا در۱ دي وي دي
موش كوهستان در ۲ دي وي دي
ميكروبي در يك دي وي دي
پوژاني در يك دي وي دي
پين كيو سري دوم در يك دي وي دي
اكهارت در ۴ دي وي دي
سري با كيفيت چاق و لاغر در ۱دي وي دي
الفي + پر قو + گربه بازرس + ناريك در ۱ دي وي دي
باغ مخفي در ۲ دي وي دي
بازم مدرسم دير شد در ۱ دي وي دي
نوشارژي در ۱ دي وي دي
آنشرلي فيلمي در ۲ دي وي دي
زورو قديمي در ۸ دي وي دي
داستانهاي پيامبران در ۱ دي وي دي
ماجرا هاي تن تن در ۱ دي وي دي
ماجرا هاي مي كي موس در ۱ دي وي دي
فتيله جمعه تعطيلعه در ۱ دي وي دي
شان گوسفند در ۱ دي وي دي
خريد كارتون فردي مورچه سياه در ۱ دي وي دي
بچه هاي مدرسه والت دوبله در ۲
خريد كارتون بل و سباستين در ۵ دي وي دي كامل
كارتون الستون در يك دي وي دي
ريال اين چند نفر ( هژير ها در ۱۲ VCD
ديلر بلاي جان گربه ها ۱Dvd- دوبله
داستان بلند نل + هايدي ۱Dvd- دوبله
دادالي دورايت+باراپاپا ۱Dvd- دوبله
محله بهداشت ۶Dvd- دوبله
جزيره داياناسورها ۱Dvd- دوبله
يوگي دختري از آسمانها ۱Dvd- دوبله
آقاي خط ۱Dvd- دوبله
لينچان جنگجويان كوهستان زبان اصلي ۲Dvd-
لينچان كامل ۸Dvd- دوبله
از سرزمين شمالي ۶Dvd- دوبله
داستان بلند هاكل برين در ۵Dvd- دوبله
امام علي(ع)-ولايت عشق-تنها ترين سردار-مريم مقدس- ابراهيم
خليل الله-اصهاف كهف(در يك دي وي دي)
حنا دختري در مزرعه دوبله در در ۴ Dvd-
كارتون كامل مهاجران دوبله فارسي در ۶ Dvd-
كارتون زيباي پسر رعد آبي در ۱ Dvd-
فوتباليستها سري سوم در ۳ Dvd-
-----------------
جومونگ ۳ افسانه جوميانگ در ۶ Dvd-
افسانه جومانگ در ۷ Dvd- بازير نويس فارسي
امپراتور بادها جومونگ ۲در ۷ Dvd- بازير نويس فارسي
----------------
گروه شين سن دوبله ۶ Dvd-
فوتباليستها سري دوم ۶ Dvd--يك تا قسمت ۸۵-
ميشل استرگوف ((كارتوني)) ۲
پپرو پسر كوهستان دوبله ۴ Dvd-
فردي مورچه سياه ۱ Dvd-
پسر شجاع دوبله ۶ Dvd-
گلچين كارتون قديمي سري دوم + هاچ زنبور عسل ۱ Dvd
بالا نل و ميونل در ۱ Dvd
ممول - زبان اصلي در ۲ Dvd-AVI
ميونل در ۱ Dvd-AVI
ووك در ۱ Dvd
گوريل انگوري در ۱ Dvd-AVI
مداد جادو ۱ Dvd-
گوفي ۱ Dvd
سفرهاي ميتي كمان زبان اصلي در ۳ Dvd-AVI
دروپي داك ۱ Dvd-AVI
خرسهاي مهربون در ۲ Dvd-AVI
فيلم قديمي ايراني افسانه سلطان شبان در ۱ Dvd-
بچه ميمونهاي بازيگوش ۱ Dvd-AVI
موش كور ۱ Dvd-AVI
خانواده دكتر ارنست زبان اصلي ۳ Dvd-AVI
واتو واتو۱Dvd
۱۱)خپل۱AVI-Dvd
۱۲)خرگوش كوچولو۱AVI-Dvd
۱۳)چارلي چاك۱AVI-Dvd
۱۴)سنباد زبان اصلي با كيفيت عالي در ۶ DVD
۱۵)مسافر كوچولو كامل زبان اصلي در۲ DVD
كليه اين عنوانها ي بالا زبان اصلي بوده و داري كيفيت عالي ميباشند
فردي مورچه سياه در ۱ DVD
پپرو پسر كوهستان در ۴ DVD
۱۰۱ سگ خالدار +كودكي ركس+ جوجه اردك زشت در۱ DVD
زرو )كارتوني در۴ DVD
كلاه قرمزي و صندوق پست در۵DVD
ماجراهاي شرلوك هومز+ كارتون قديمي چنگيز خان )كارتوني در۱ DVD
شهر بچه هادر۱ DVD
برادران كوچك فسفلي در۱ DVD
بل و سباستين فيلمي در۱ DVD
تعقيب طولاني ۲ DVD
گربه ملوس در۱ DVD
۳ كله پوك در۱ DVD
داستانهاي قديمي (افسانه هاي ايراني )در۱ DVD
سمندون در۱ DVD
داركوب زبله۱Dvd
پلنگ دم دراز
گردش علمي در۱ DVD
كارتون بسيار زيباي من وخواهرم در۱ DVD
پرين يا همون باخانمان در۲ DVD
گوش مرواريد + افسانه هاي كهن+ بچه هاي اقيانوس در۱ DVD
جك هالبورن در۲ DVD
ماركو وجينا در۲ DVD

بچه هاي كوه اتشفشان در۲ DVD

در تعقيب جو در در۳ DVD

بليك ومورتيمردر۴ DVD

سالهاي دور از خانه(اوشين) قابل پخش در كامپيوتر در۴ DVD

ارم وجير جير در۲ DVD

افسانه جان دايموند در۱ DVD

مسافران تمبر + بزرگترين سگ دنيا در۱ DVD

ماجرا هاي روبرت در۱ DVD

سفر به مركز زمين در۱ DVD

پرفسور بالتازار در۱ DVD

كارتون بسيار قديمي نسخه سحر آميز + بليك و مورتيمر + اسب هاي مهربون ۱ DVD

من و خواهرم+ ميو ميو عوض ميشه ۱ DVD

ليو شير سفيد + دهكده المپيك + جك هالبورن۱ DVD

بل و سباستين - حنا دختري در مزرعه - ايكيو سان - ميوميو و...گلچين۱ DVD

خاله غورباقه و آقا پسر در ۱ DVD

شواليه هاي عدالت در ۱ DVD

سنباد زبان اصلي با كيفيت عالي در ۶ DVD

افسانه سه برادر در۱ DVD

لاكپشتهاي نينجا در ۱ DVD

خاله ريزه و قاشق سحر آ ميز در۱ DVD

پر طلا ماجراهاي جوجه اردك در ۳ DVD

قلعه هزار اردك داك در۱ DVD

اليور تويست در ۱ DVD

عنوانهاي جديد با پسوند RMVB

توجه: فرمت RMVB قابل پخش در كامپيوتر ميباشد

مام كارتون هاي را فقط با پسوند ار ام وي بي در خدمت داشسته باشيد با هزينه كمتر
عنوانهاي جديد با پسوند RMVB
توجه: فرمت RMVB قابل پخش در كامپيوتر ميباشد
RMVB پسوندي ميباشد كه دي وي دي را با همان كيفيت فشرده خواهد كرد بدون
افت كيفيت و نيز فقط در كامپيوتر توسط پلير كه در داخل دي وي دي ها
(The KMPlayer و ...) قرار دارد اجرا خواهد شد شما بجاي انكه پول ۱۸
دي وي دي را بدهيد با خريد سه هزار تومان تمام ان كارتون ها را در
اختيار خواهيد داشت
عنوانهاي جديد با پسوند RMVB
توجه: فرمت RMVB قابل پخش در كامپيوتر ميباشد
فوتباليستها سري سوم + گلچين كارتون + و .... به صورت RMVB در ۱ DVD
حنا+ نيك و نيكو = مدرسه والت (همون۹DVD به صورت RMVB در ۱ DVD
مهاجران (همون۶DVD به صورت RMVB در ۱ DVD
حنا دختري در مزرعه (همون۴DVD به صورت RMVB در ۱
مهاجران (همون۶DVD به صورت RMVB در ۱ DVD
دهكده حيوانات+ در تعقيب جو + خونه مادر بزرگه مخمل وهاپو كومار(همون۱۰DVD به صورت
RMVB در ۱ DVD
مهاجران نسخه Rmvb قابل پخش در كامپيوتر در ۱ دي وي دي ۳۰۰۰ تومان
زرو فيلمي + زرو كارتوني (همون ۱۲DVD) به صورت RMVB در ۱ DVD
ممول سرزمين كوچولوها(همون ۶ DVD) به صورت RMVB در ۱ DVD
بچه هاي كوه آلپ (همون ۸DVD ) به صورت RMVB در ۱ DVD
كماندار نو جوان يا همون رابرت استرانگ(همون ۷ DVD) به صورت RMVB در ۱ DVD
آنشرلي با موهاي قرمز+جكي و جيل (همون ۹ DVD) به صورت RMVB
به كيفيت عالي ۱ DVD
جودي ابد يا همون بابا لنگ دراز+پرين(همون ۶ DVD به صورت
RMVB به كيفيت عالي ۱ DVD
وروجك واستا ادر نجار+چوبين(همون۹ DVD) به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD
پينو كيو(همون ۷ DVD) به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD
اسكيپي +باب موران+شهر فضايي+مشاهير بزرگ جهان(۸ DVD )به صورت
RMVB به كيفيت عالي در۱ DVD
۲۰هزار فرسنگ زير دريا+آزمايشگاه دريايي۲۰۲۰+بازرس+سمندون+زنان كوچك
(۱۰ DVD )به صورت RMVB در۱ DVD
رامكال+چاق ولاغر(۱۰ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD
دختري بنام نل+ هاكل برفين+گوش مرواريد (۹ DVD )به صورت RMVB
به كيفيت عالي۱ DVD
جزيره ناشناخنه +جيمبو+گاليور+كلانتر و معاون كلانتر+گربه فضايي+هاچيپو+
انتقام ملكه برفي + مورچه
و مورچه خوار+ گوريل انگوري (۱۰ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي
۱ DVD
بولوك ولولوك+جي جي وجوجو+سه كله پوك+فوتباليستها+كوتلاس+گربه سگ
+ملوان ربل +زبل خان
(۱۴ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD
يوگي ودوستان +گربه ملوس+پروفوسور بالتازار +سفرهاي ماركو پلو+ ۱۵پسر +
مشاهير بزرگ جهان
(۱۱ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD
عنوانهاي جديد كارتون هاي قديمي را در ابنجا جستجو كنيد
www.Alishafieeei.blogfa.com

1 خانواده دكتر ارنست ( دوبله )6 DVD با كيفتي عالي

2 كارتون سنباد( دوبله ) DVD 4

3 ماجراهاي هاكل برفيل( دوبله ) DVD 4

4 ماجراههاي گاليورو تاكسي تاكسيدو ( دوبله ) DVD 1

5 گوريل انگوري( دوبله ) DVD 1

6 كلانتر و معاون كلانتر( دوبله )DVD 2

7 مورچه و مورچه خوار( دوبله )DVD 1

8 يوگي و دوستان( دوبله ) DVD 1

9 دور دنيا در 80 روز( دوبله ) DVD ۵

10 گارگاه گجت( دوبله ) DVD 1

11 سفرهاي ميتي كومون ( دوبله ) DVD 2

12 كارتون 15 پسر( دوبله ) DVD 1

13 كارتون دختري به نام نل( دوبله ) DVD 4

14 كارتون بلفي وليلي بيت( دوبله ) DVD 3

15 كارتون زيباي پسر شجاع( دوبله ) DVD 3

16 كارتون چوبين( دوبله DVD 3

17 كارتون جيمبو( هواپيما ) ( دوبله ) DVD 1

18 جزيره ناشناخته ( سريندي پيتي )( دوبله ) DVD 1

19 كارتون قديمي رابينهود دوبله DVD1

20 دو قلوهاي افسانه اي دوبله DVD 8

21 داستان كلي پينيكيو دوبله ۴۲ قسمت DVD 7

22 كارتون هيجاني و خنده دار پت و مت DVD ۱

23 مگ مگ و دوستان زبل دوبله DVD 4

24 رامكال( دوبله DVD ۸

25 داستان بازررس( دوبله ) DVD ۱

26 بچه هاي كوهاي آلپ DVD۸

27 زنان كوچك DVD 6

28 كارتون زيبا افسانه توشيشان+ بچه خرسهاي قطبي( دوبله ) DVD 1

29 سري كامل چاق ولاغر( دوبله DVD 2

30 تام ساير(جيمي و هاك) ( دوبله DVD 2

32 كماندار نوجوان( دوبله DVD 7

33 اسكيپي( دوبله DVD 1

34 سفرهاي ماركوپلو( دوبله DVD ۶

35 بابا لنگ دراز( دوبله DVD ۶

36 گربه و سگ( دوبله DVD 1

37 آنشرلي با موهاي قرمز DVD ۹

34 فوتباليستها دوبله DVD4

35 كارتون قلعه هزار اردك۱DVD

36 پينگو پنگوين دوبله DVD 1

37 كارتون دهكده حيوانات DVD 1

38 ممول دوبله DVD ۶

39 گامبا دوبله DVD 4

40 ملوان زبل DVD 1

41 بولك و لولك DVD 2

42 كلاه قرمزي و پسر خاله ( دوبله DVD 1

43 كارتون ماجراهاي جوجه اردك پر طلا DVD 1

44- سريال جنگجويان كوهستان لينچان دوبله DVD ۶

45 وروجك و استا ادر نجار DVD۶

۴۶ كارتون زيباي اوگي DVD1

۴۷ حنا دختري در مزرعه – بل و سباستين - ايكيو سان – و ..DVD.۱

۴۸ باب موران DVD 3

۴۹ سارا هفتمين كبريت فروش DVD1

۵۰ مشاهير بزرگ جهان DVD1

۵۱ جي جي و جو جو DVD2

۵۲ زبل خان DVD۲

53 زمزمه گلاكن DVDVD1

54 كوتالاس DVD1

55 زرو DVD6

56 بيست هزار فرسنگ زير دريا DVD1

57 آزمايشگاه دريايي ۲۰۲۰+ DVD1

58 هاچيچو و انقام ملكه برفي DVD1

59 بامزي قويترين خرس دنيا درDVD1

60 ويلي گنجشكه DVD1

61 كلاه قرمزي و پسر خالهDVD1

62 ۴۰ قسمت پلنگ صورتي با كيفت بسيار بالا در DVD1

63 قصه هاي تا به تا زيزي گلو DVD1

64 قصه هاي مجيد DVD۲

65 شواليه هاي عدالتDVD 1

66 30 كارتون زيبا با دوبلاژ قديمي و جديد DVD 1

67 خونه مادر بزرگه در DVD ۳

68 فيلم بسيار قديمي تارزان در DVD1

69 مرد 6 ميليون دلاري با كيفت فوق عالي DVD2

70 لوك خوش شانس در DVD۲

۷۱ بامبل خرس + خواب نيكDVD۱

۷۲ شهر فضايي افسانه سوارانDVD۳

۷۳ باراپاپاDVD۱

۷۴ يونيكو وبازگشت يونيكوDVD۱

۷۵ ميشكاDVD۱

۷۶ رمي + بچه هاي كوه تاراك جكي و جيلDVD۱

۷۷ گربه هاي فضاييDVD۲

۷۸ كارتون بسيار قديمي اليور تويستDVD۱

۷۹ رامبو ۱و۲و۳و۴ در DVD۱

۸۰ راكي ۱و۲و۳و۴و۵و۶ DVD۱

۸۱ كل فيلمهاي برسلي و برسلاي در DVD۱

۸۲ ارنولد- ترميناتور ۱و۲و۳و۴ DVD۱

۸۳ اره ۱و۲و۳و۴ DVD۱

۸۴ راز آفرينش داستان حضرت آدم و حوا و ده فرمان DVD۱

۸۵ چارلي چاپلين در DVD۱

۸۷ قصه هزار يك شب برگرفته از داستان كهن ايراني DVD۱

۸۸ لاكپشتهاي نينجا در DVD۱

۸۹ فيلم بسيار قديمي دزد بغداد( چهل دزد ) DVD1

۹۰ استنلي و هاردي ( دو كله پوك) در 17 قسمت DVD1

۹۱ مجموعه بزنگاه ويژه رمضان ۸۷ در DVD1

۹۲ مرد هزار چهره + مجموعه سه در چهار DVD1

۹۳ دزدان كاراييب ۱ =DVD۱ = دزدان كاراييب ۲ = DVD۱ =دزدان كاراييب ۳ = DVD۱

کلمات کلیدی :
خريد كارتون قديمي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید