مشخصات آگهی دهنده

سامانه اعلام حساب خانوار
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
664 بار
11262139

سامانه اعلام حساب خانوار
سایت سايت هاي فارسي

سامانه اعلام حساب خانوار

هموطن گرامي
ضمن قدرداني از مشاركت جنابعالي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها پيشنهاد مي گردد چنانچه داراي تمكن مالي براي امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستيد از دريافت يارانه صرفنظر نماييد. اين اقدام خيرخواهانه و خداپسندانه جنابعالي كمك به افزايش سهم افراد محروم يا افراد با درآمد پائين خواهد كرد.
بديهي است از هر زمان كه تمايل به دريافت يارانه داشته باشيد مي توانيد با مراجعه به همين سايت و درج مشخصات و اعلام شماره حساب خود از يارانه نقدي برخوردار شويد.


اطلاعات ثبت نام شدگان جديد هنوز به اين سامانه اعلام نشده است منتظر اعلام عمومي باشيد.


http://refahi.ir/


وب سايت يارانه ها- سايت يارانه آمار- سايت يارانه ها- سايت يارانه خانوار - سايت هدفمندي يارانه ها - سايت هدفمندسازي يارانه ها - سايت هدفمندكردن يارانه ها

کلمات کلیدی :
سامانه اعلام حساب خانوار

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید