مشخصات آگهی دهنده

118خبر خبرخوان رويدادهاي ايران و جهان -
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
1214 بار
11261013

118خبر خبرخوان رويدادهاي ايران و جهان -
سایت سايت هاي فارسي

118خبر خبرخوان رويدادهاي ايران و جهان -

سايت 118 خبر جديدترين اخبار ايران و جهان را در بخش هاي زير نمايش مي دهد. www.118khabar.com
اخبار سياسي- اخبار اقتصادي- اخبار اجتماعي- اخبار بين الملل- اخبار ورزشي- اخبار فرهنگ و هنر- اخبار فرهنگ و ادب- اخبار دين و انديشه- اخبار حوزه و دانشگاه- اخبار فناوري هاي نوين- اخبار استان ها- اخبار خارجي
خبر سياسي- خبر اقتصادي- خبر اجتماعي- خبر بين الملل- خبر ورزشي- خبر فرهنگ و هنر- خبر فرهنگ و ادب- خبر دين و انديشه- خبر حوزه و دانشگاه- خبر فناوري هاي نوين- خبر استان ها- خبر خارجي
اصلا خبر چيست؟
ممكن است پاسخ به اين سوال كه " خبر چيست؟" واضح به نظر رسد. خبر رويدادي است جديد؛ اتفاقي كه در حال انجام است. اگر به فرهنگ لغات مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه خبر به عنوان "گزارش رويدادهاي اخير يا اطلاعات نادانسته پيشين" تعريف شده است. اما بخش زيادي از آنچه همه روزه در جهان رخ مي دهد به روزنامه ها يا اخبار راديو و تلويزيون راه نمي يابد.
پس چه چيزسبب مي شود تا رويدادي خاص، ارزش كافي براي انتشار يا پخش پيدا كند؟ پاسخ واقعي اين است كه مجموعه اي از عوامل در اين جريان دخالت دارند. به طور كلي خبر، اطلاعاتي است كه براي مخاطبان مورد نظر جذابيت زيادي داشته باشد، بنابراين آنچه در بوئنوس آيرس خبري مهم به شمار مي رود، ممكن است در باكو به عنوان خبر تلقي نشود. خبرنگاران بر اساس بسياري از "ارزش هاي خبري" تصميم مي گيرند چه اخباري را پوشش دهند.
تعاريف مختلف ديگر از خبر:

- خبر گزارش واقعيت هاست اما هر واقعيتي را نمي توان خبر ناميد .
- خبر پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد .
- خبر الزاما گزارش رويداد جاري ( تازه ) نيست .
- خبر رويدادي است كه قرار است اتفاق يبفتد .
- رويدادي كه براي يك نفر يا گروهي " ارزش خبري " دارد و براي ديگران ممكن است بي اهميت باشد .
- اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است ، خبر ناميده مي شود .
- خبر مجموعه اي از لغات و عبارات است كه وقوع يا انجام كاري را اطلاع دهد .
- خبر گزارش يك رويداد است ، آنچه يك گزارشگر مي نويسد خبر ناميده مي شود .
- خبر شامل هر انديشه و عمل واقعي است كه براي عده كثيري از خوانندگان جالب است .
- خبر گزارش مناسب ، خلاصه و دقيق يك رويداد است نه خود رويداد .
- خبر نخستين گزارش از يك حادثه با معناست كه مورد توجه عامه قرار مي گيرد .
- خبر نقل ساده و خالص وقايع جاري است .
- خبر بايد فورا پس از حادثه به جريان افتد ، براي عموم جالب باشد ، حاوي اطلاعات تازه باشد ، خنثي نباشد و ادراكات فرهنگي جوامع خاص خود را منعكس كند .

تعاريف متعددي از خبر در كتابهاي اساتيد فن ذكر شده . بسياري از اين تعاريف بر يك بعد خبر تكيه دارد و با گذشت سالها تحقيق در زمينه خبر هنوز سوال " خبر چيست؟ " وجود دارد .
احتمالا اشكال عمده نداشتن يك تئوري جامع و مانع بوده كه بتواند اخبار را صرف نظر از موضوعهاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي در بر گيرد .
خبر گزارشي از يك رويداد است كه تمامي عناصر خبر در آن وجود داشته باشد و ارزشهاي خبري را نيز در بربگيرد .

کلمات کلیدی :
118خبر خبرخوان رويدادهاي ايران و جهان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید