مشخصات آگهی دهنده

فروشگاه كارتون قديمي فيلم خريد كارتون
09119217792
1000 تومان
1397-01-27
1397-02-26
3254 بار
10114699

فروشگاه كارتون قديمي فيلم خريد كارتون
سایت سايت هاي فارسي

فروشگاه كارتون قديمي فيلم خريد كارتون

كارتون هاي قديمي

روش خريد
كارتون هاي قديمي
www.Alishafieeei.blogfa.com

شماره تماس براي خريد 09119217792

براي خريد فيلم خود. مبلغ مورد نظر فيلم هاي خود را + ۲۰۰۰ تومان هزينه پست پيشتازتا

سقف ۲۰ DVD (از ۲۰ به بالا تر هزينه پستي اعلام ميگردد)با هماهنگي به شماره حسابي كه

اعلام ميگردد به شما / واريز كرده و با تماس به شماره(۰۹۱۱۹۲۱۷۷۹۲) به ما اطلاع دهيد

مرسوله پستي ۴۸الي ۷۲ ساعت ديگر به آدرس شما ارسال ميگردد

هماهنگي جهت خريد ۰۹۱۱۹۲۱۷۷۹۲
+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ+ـ
عنوانهاي جديد
حنا دختري در مزرعه دوبله كامل
در۳۱ قسمت در چهار دي وي دي
كارتون قديمي ليدي ليدي به زبان عربي در ۳ دي وي دي
داستاني كاملا شبيه به داستان پپرو پسر كوهستان البته ا

ين داستان زيبا تر ميباشد عده اي به دنبال شهر گمشده اي

ميگردند كه در راه با

مشكلات و خطرات فراواني

رو به رو خواهند شد و در ...........

اين كارتون در ۲ دي وي دي به زبان عربي ميباشد

به زبان عربي در ۲ Dvd نسخه كامل
كارتون خاطره انگيز نيلز

به زبان عربي در ۳ Dvd نسخه كامل

نيك و نيكو دوبله در ۳ دي وي دي
بچه هاي مدرسه والت دوبله در ۲ دي وي دي
كارتون مهاجران دوبله با كيفيت عالي
DVD۶ شامل ۵۰ قسمت كامل

قيمت هر حلقه دي وي دي ۱۰۰۰ تومان
افسانه جومانگ در ۷ دي وي دي بازير نويس فارسي
امپراتور بادها جومانگ 2 در ۷ دي وي دي
جومونگ 3 (نسخه اصلي با زير نويس فارسي )
افسانه جوميونگ گو ۶ DVD شامل 21 قسمت

همهانگي جهت خريد


پپرو پسر كوهستان ۴ دي وي دي دوبله
نيك و نيكو ۳ دي وي دي دوبله
بچه هاي مدرسه والت ۲ دي وي دي دوبله
-------------
سريال اين چند نفر ( حجير ها در ۱۲ VCD

ديلر بلاي جان گربه ها ۱Dvd- دوبله

داستان بلند نل + هايدي ۱Dvd- دوبله

دادالي دورايت+باراپاپا ۱Dvd- دوبله

محله بهداشت ۶Dvd- دوبله

جزيره داياناسورها ۱Dvd- دوبله

يوگي دختري از آسمانها ۱Dvd- دوبله

آقاي خط ۱Dvd- دوبله

لينچان جنگجويان كوهستان زبان اصلي ۲Dvd-

لينچان كامل ۸Dvd- دوبله

از سرزمين شمالي ۶Dvd- دوبله

داستان باند هاكل برين در ۵Dvd- دوبله

امام علي(ع)-ولايت عشق-تنها ترين سردار-مريم مقدس- ابراهيم
خليل الله-اصهاف كهف(در يك دي وي دي))حنا دختري در مزرعه دوبله در در ۴ Dvd-

)كارتون كامل مهاجران دوبله فارسي در ۶ Dvd-

)كارتون زيباي پسر رعد آبي در ۱ Dvd-

۰)فوتباليستها سري سوم هنوز از تلوزيون پخش نشده در ۳ Dvd-

كارتون يوزوكه واژدها كوچولوي دريايي در ۱ Dvd-

كارتون قديمي ۳ شمشير دار در ۱ Dvd-

معلم مهربان ( ايراني ) در ۱ Dvd-

آپاچي و اسبي بنام تندر در ۱ Dvd-

---------------------------------
۰)جومونگ ۳ افسانه جوميانگ در ۶ Dvd-

افسانه جومانگ در ۷ Dvd- بازير نويس فارسي

امپراتور بادها جومونگ ۲در ۷ Dvd- بازير نويس فارسي
-------------------------------------

۰)گروه شين سن دوبله ۶ Dvd-

۰)فوتباليستها سري دوم ۶ Dvd--يك تا قسمت ۸۵-

۰)ميشل استرگوف ((كارتوني)) ۲ Dvd-

=========================

۰)پپرو پسر كوهستان دوبله ۴ Dvd-

۰۰)فردي مورچه سياه ۱ Dvd-

۱)پسر شجاع دوبله ۶ Dvd-

۲)گلچين كارتون قديمي سري دوم + هاچ زنبور عسل ۱ Dvd

۳)بالا نل و ميونل در ۱ Dvd

۴)ممول - زبان اصلي در ۲ Dvd-AVI

۵)ميونل در ۱ Dvd-AVI

۶)ووك در ۱ Dvd

۷)گوريل انگوري در ۱ Dvd-AVI

۸)مداد جادو ۱ Dvd-

۹)گوفي ۱ Dvd

۱۰)سفرهاي ميتي كمان زبان اصلي در ۳ Dvd-AVI

۱۱)دروپي داك ۱ Dvd-AVI

۱۲)خرسهاي مهربون در ۲ Dvd-AVI

۱۳)فيلم قديمي ايراني افسانه سلطان شبان در ۱ Dvd-

۱۴)بچه ميمونهاي بازيگوش ۱ Dvd-AVI

۱۵)موش كور ۱ Dvd-AVI

۱۶)خانواده دكتر ارنست زبان اصلي ۳ Dvd-AVI

===========================
عنوانهاي زبان اصلي


۱)ايكيوسان ۱ Dvd-AVI

۲)نيك ونيكو ـ هاچ زنبور عسل AVI-Dvd ۱

۳)حنا دختري در مزرعه۳Dvd-AVI

۴)هايدي و كلارا AVI-Dvd ۴

۵)بل و سباستيان كارتوني۲AVI-Dvd

۶)جكي و جيل۱AVI-Dvd

۷)گوش مرواريد۲AVI-Dvd

۸)مهاجران۳AVI-Dvd

۹)بنر-سنجاب كوچولو ۲AVI-Dvd

۱۰)واتو واتو۱Dvd

۱۱)خپل۱AVI-Dvd

۱۲)خرگوش كوچولو۱AVI-Dvd

۱۳)چارلي چاك۱AVI-Dvd

۱۴)سنباد زبان اصلي با كيفيت عالي در ۶ DVD

۱۵)مسافر كوچولو كامل زبان اصلي در۲ DVD


كليه اين عنوانها ي بالا زبان اصلي بوده و داري كيفيت عالي ميباشند


_______________________________________________________######


۰۰) فردي مورچه سياه در ۱ DVD

۰۰) پپرو پسر كوهستان در ۴ DVD

۱) ۱۰۱ سگ خالدار +كودكي ركس+ جوجه اردك زشت در۱ DVD

۲)زرو )كارتوني در۴ DVD

۳)كلاه قرمزي و صندوق پست در۵DVD

۴)ماجراهاي شرلوك هومز+ كارتون قديمي چنگيز خان )كارتوني در۱ DVD

۵)شهر بچه هادر۱ DVD

۶)برادران كوچك فسفلي در۱ DVD

۷)بل و سباستين فيلمي در۱ DVD

۸)تعقيب طولاني ۲ DVD

۹)گربه ملوس در۱ DVD

۱۰) ۳۱ كله پوك در۱ DVD

۱۱)داستانهاي قديمي (افسانه هاي ايراني )در۱ DVD

۱۲)سمندون در۱ DVD

۱۳)داركوب زبله۱Dvd

۱۴)پلنگ دم دراز ۱Dvd


_______________________________________________________######
۱)گردش علمي در۱ DVD

۲)كارتون بسيار زيباي من وخواهرم در۱ DVD

۳)پرين يا همون باخانمان در۲ DVD

۴)گوش مرواريد + افسانه هاي كهن+ بچه هاي اقيانوس در۱ DVD

۵)جك هالبورن در۲ DVD

۶)ماركو وجينا در۲ DVD

۷)بچه هاي كوه اتشفشان در۲ DVD

۸)در تعقيب جو در در۳ DVD

۹)بليك ومورتيمردر۲ DVD

۱۰)سالهاي دور از خانه(اوشين) قابل پخش در كامپيوتر در۴ DVD

۱۱)ارم وجير جير در۲ DVD

۱۲)افسانه جان دايموند در۱ DVD

۱۳)مسافران تمبر + بزرگترين سگ دنيا در۱ DVD

۱۴)ماجرا هاي روبرت در۱ DVD

۱۵)سفر به مركز زمين در۱ DVD

۱۶)پرفسور بالتازار در۱ DVD

_______________________________________________________######


۱)كارتون بسيار قديمي نسخه سحر آميز + اسب هاي مهربون ۱ DVD

۲)ميو ميو عوض ميشه+ منو خواهرم ۱ DVD

۳)ليو شير سفيد + دهكده المپيك + جك هالبورن۱ DVD

۴)بل و سباستين - حنا دختري در مزرعه - ايكيو سان - ميوميو و...گلچين۱ DVD

۵)خاله غورباقه و آقا پسر در ۱ DVD

۶)شواليه هاي عدالت در ۱ DVD

۷)افسانه سه برادر در۲ DVD

۸)لاكپشتهاي نينجا در ۲ DVD

۹)خاله ريزه و قاشق سحر آ ميز در۱ DVD

۱۰)پر طلا ماجراهاي جوجه اردك در ۲ DVD

۱۱)قلعه هزار اردك داك در۲ DVD

۱۲)پهلوانان در۱ DVD

_______________________________________________________######
1 خانواده دكتر ارنست ( دوبله )6 DVD با كيفتي عالي

2 كارتون سنباد( دوبله ) DVD 4

3 ماجراهاي هاكل برفيل( دوبله ) DVD 4

4 ماجراههاي گاليورو تاكسي تاكسيدو ( دوبله ) DVD 1

5 گوريل انگوري( دوبله ) DVD 1

6 كلانتر و معاون كلانتر( دوبله )DVD 2

7 مورچه و مورچه خوار( دوبله )DVD 1

8 يوگي و دوستان( دوبله ) DVD 1

9 دور دنيا در 80 روز( دوبله ) DVD ۵

10 گارگاه گجت( دوبله ) DVD 1

11 سفرهاي ميتي كومون ( دوبله ) DVD 2

12 كارتون 15 پسر( دوبله ) DVD 1

13 كارتون دختري به نام نل( دوبله ) DVD 4

14 كارتون بلفي وليلي بيت( دوبله ) DVD 3

15 كارتون زيباي پسر شجاع( دوبله ) DVD 3

16 كارتون چوبين( دوبله DVD 3

17 كارتون جيمبو( هواپيما ) ( دوبله ) DVD 1

18 جزيره ناشناخته ( سريندي پيتي )( دوبله ) DVD 1

19 كارتون قديمي رابينهود دوبله DVD1

20 دو قلوهاي افسانه اي دوبله DVD 8

21 داستان كلي پينيكيو دوبله ۴۲ قسمت DVD 7

22 كارتون هيجاني و خنده دار پت و مت DVD ۱

23 مگ مگ و دوستان زبل دوبله DVD 4

24 رامكال( دوبله DVD ۸

25 داستان بازررس( دوبله ) DVD ۱

26 بچه هاي كوهاي آلپ DVD۸

27 زنان كوچك DVD 6

28 كارتون زيبا افسانه توشيشان+ بچه خرسهاي قطبي( دوبله ) DVD 1

29 سري كامل چاق ولاغر( دوبله DVD 2

30 تام ساير(جيمي و هاك) ( دوبله DVD 2

32 كماندار نوجوان( دوبله DVD 7

33 اسكيپي( دوبله DVD 1

34 سفرهاي ماركوپلو( دوبله DVD ۶

35 بابا لنگ دراز( دوبله DVD ۶

36 گربه و سگ( دوبله DVD 1

37 آنشرلي با موهاي قرمز DVD ۹

34 فوتباليستها دوبله DVD4

35 كارتون قلعه هزار اردك۱DVD

36 پينگو پنگوين دوبله DVD 1

37 دهكده حيوانات DVD ۴

38 ممول دوبله DVD ۶

39 گامبا دوبله DVD 4

40 ملوان زبل DVD 1

41 بولك و لولك DVD 2

42 كلاه قرمزي و پسر خاله ( دوبله DVD 1

43 كارتون ماجراهاي جوجه اردك پر طلا DVD 1

44- سريال جنگجويان كوهستان لينچان دوبله DVD ۶

45 وروجك و استا ادر نجار DVD۶

۴۶ كارتون زيباي اوگي DVD1

۴۷ حنا دختري در مزرعه – بل و سباستين - ايكيو سان – و ..DVD.۱

۴۸ باب موران DVD 3

۴۹ سارا هفتمين كبريت فروش DVD1

۵۰ مشاهير بزرگ جهان DVD1

۵۱ جي جي و جو جو DVD2

۵۲ زبل خان DVD۲

53 زمزمه گلاكن DVDVD1

54 كوتالاس DVD1

55 زرو DVD6

56 بيست هزار فرسنگ زير دريا DVD1

57 آزمايشگاه دريايي ۲۰۲۰+ DVD1

58 هاچيچو و انقام ملكه برفي DVD1

59 بامزي قويترين خرس دنيا درDVD1

60 ويلي گنجشكه DVD1

61 كلاه قرمزي و پسر خالهDVD1

62 ۴۰ قسمت پلنگ صورتي با كيفت بسيار بالا در DVD1

63 قصه هاي تا به تا زيزي گلو DVD1

64 قصه هاي مجيد DVD۲

65 شواليه هاي عدالتDVD 1

66 30 كارتون زيبا با دوبلاژ قديمي و جديد DVD 1

67 خونه مادر بزرگه در DVD ۳

68 فيلم بسيار قديمي تارزان در DVD1

69 مرد 6 ميليون دلاري با كيفت فوق عالي DVD2

70 لوك خوش شانس در DVD۲

۷۱ بامبل خرس + خواب نيكDVD۱

۷۲ شهر فضايي افسانه سوارانDVD۳

۷۳ باراپاپاDVD۱

۷۴ يونيكو وبازگشت يونيكوDVD۱

۷۵ ميشكاDVD۱

۷۶ رمي + بچه هاي كوه تاراك جكي و جيلDVD۱

۷۷ گربه هاي فضاييDVD۲

۷۸ كارتون بسيار قديمي اليور تويستDVD۱

۷۹ رامبو ۱و۲و۳و۴ در DVD۱

۸۰ راكي ۱و۲و۳و۴و۵و۶ DVD۱

۸۱ كل فيلمهاي برسلي و برسلاي در DVD۱

۸۲ ارنولد- ترميناتور ۱و۲و۳و۴ DVD۱

۸۳ اره ۱و۲و۳و۴ DVD۱

۸۴ راز آفرينش داستان حضرت آدم و حوا و ده فرمان DVD۱

۸۵ چارلي چاپلين در DVD۱

۸۷ قصه هزار يك شب برگرفته از داستان كهن ايراني DVD۱

۸۸ لاكپشتهاي نينجا در DVD۱

۸۹ فيلم بسيار قديمي دزد بغداد( چهل دزد ) DVD1

۹۰ استنلي و هاردي ( دو كله پوك) در 17 قسمت DVD1

۹۱ مجموعه بزنگاه ويژه رمضان ۸۷ در DVD1

۹۲ مرد هزار چهره + مجموعه سه در چهار DVD1

۹۳ دزدان كاراييب ۱ =DVD۱ = دزدان كاراييب ۲ = DVD۱ =دزدان كاراييب ۳ = DVD۱

۹۴ افسانه جومانگ در ۷DVD

۹۵ سريال فرار از زندان در ۸DVD

۹۶ سريال لاست يا همون گمشدگان در ۸ DVD


هماهنگي جهت خريد ۰۹۱۱۹۲۱۷۷۹۲

عنوانهاي جديد با پسوند RMVB

توجه: فرمت RMVB قابل پخش در كامپيوتر ميباشد


حنا+ نيك و نيكو = مدرسه والت (همون۹DVD به صورت RMVB در ۱ DVD

مهاجران (همون۶DVD به صورت RMVB در ۱ DVD

حنا دختري در مزرعه (همون۴DVD به صورت RMVB در ۱

++++++++++++++
مهاجران (همون۶DVD به صورت RMVB در ۱ DVD

++++++++++++++
دهكده حيوانات+ در تعقيب جو + خونه مادر بزرگه مخمل وهاپو كومار(همون۱۰DVD به صورت
RMVB در ۱ DVD
++++++++++++++

مهاجران نسخه Rmvb قابل پخش در كامپيوتر در ۱ دي وي دي ۳۰۰۰ تومان


زرو فيلمي + زرو كارتوني (همون ۱۲DVD) به صورت RMVB در ۱ DVD

++++++++++++++
ممول سرزمين كوچولوها(همون ۶ DVD) به صورت RMVB در ۱ DVD

++++++++++++++

بچه هاي كوه آلپ (همون ۸DVD ) به صورت RMVB در ۱ DVD

++++++++++++++

كماندار نو جوان يا همون رابرت استرانگ(همون ۷ DVD) به صورت RMVB در ۱ DVD

++++++++++++++

آنشرلي با موهاي قرمز+جكي و جيل (همون ۹ DVD) به صورت RMVB به كيفيت عالي ۱ DVD

++++++++++++++

جودي ابد يا همون بابا لنگ دراز+پرين(همون ۶ DVD به صورت RMVB به كيفيت عالي ۱ DVD

++++++++++++++

وروجك واستا ادر نجار+چوبين(همون۹ DVD) به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD

++++++++++++++

پينو كيو(همون ۷ DVD) به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD

++++++++++++++

اسكيپي +باب موران+شهر فضايي+مشاهير بزرگ جهان(۸ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي در
۱ DVD

++++++++++++++

۲۰هزار فرسنگ زير دريا+آزمايشگاه دريايي۲۰۲۰+بازرس+سمندون+زنان كوچك(۱۰ DVD )به
صورت RMVB در۱ DVD

++++++++++++++

رامكال+چاق ولاغر(۱۰ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD

++++++++++++++

دختري بنام نل+ هاكل برفين+گوش مرواريد (۹ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD

++++++++++++++

جزيره ناشناخنه +جيمبو+گاليور+كلانتر و معاون كلانتر+گربه فضايي+هاچيپو+انتقام ملكه برفي + مورچه
و مورچه خوار+ گوريل انگوري (۱۰ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي ۱ DVD

++++++++++++++

بولوك ولولوك+جي جي وجوجو+سه كله پوك+فوتباليستها+كوتلاس+گربه سگ+ملوان ربل +زبل خان
(۱۴ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD

++++++++++++++

يوگي ودوستان +گربه ملوس+پروفوسور بالتازار +سفرهاي ماركو پلو+ ۱۵پسر + مشاهير بزرگ جهان

(۱۱ DVD )به صورت RMVB به كيفيت عالي۱ DVD

____________________________________________________######
عنوانهاي جديد كارتون هاي قديمي را در ابنجا جستجو كنيد

www.Alishafieeei.blogfa.com


کلمات کلیدی :
فروشگاه كارتون قديمي فيلم خريد كارتون

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید