مشخصات آگهی دهنده

eznyk
021-33983731
توافقی
1403-03-25
1400-08-30
67 بار
11354573
سعدی شمالی بعد از چهار راه منوچهری بن بست فرهاد پلاک ۶ طبقه ۲ واحد ۱۵ شرکت ازنیک اتوماسیون

نمایندگی کلیدمینیاتوری اشنایدر
صنعت برق صنعتی

نمایندگی کلیدمینیاتوری اشنایدر

فروش انواع کلید های مینیاتوری تک پل ، ۲پل ، ۳پل و ۴پل برند اشنایدر
فروش کلید های مینیاتوری از نوع (B,C,D,K(curve برند اشنایدر
کدهای
۲۳۰۰۹ ،۲پل ۲۵آمپر . ۲۳۰۴۷ ،۴پل ۶۳آمپر ۳۰ میلی .
۲۴۰۷۸ ،۲پل ۲۰آمپر . ۲۴۳۲۶ ، ۴پل ۳۲آمپر .
۲۴۳۳۲ ،۲پل ۲آمپر .۲۴۳۳۴ ، ۲پل ۴آمپر .
۲۴۳۳۵ ، ۲پل ۶آمپر .۲۴۳۳۶ ، ۲ پل ۱۰آمپر .
۲۴۳۳۷ ، ۲پل ۱۶آمپر .۲۴۳۴۰ ، ۲پل ۳۲آمپر .
۲۴۳۴۱ ، ۲پل ۴۰آمپر .۲۴۳۴۵ ، ۳پل ۲آمپر .
۲۴۳۴۷ ، ۳پل ۴آمپر .۲۴۳۴۸ ، ۳پل ۶آمپر .
۲۴۳۴۹ ، ۳پل ۱۰آمپر .۲۴۳۵۰ ، ۳پل ۱۶آمپر .
۲۴۳۵۱ ، ۳پل ۲۰آمپر .۲۴۳۵۲ ،۳پل ۲۵آمپر .
۲۴۳۵۳ ، ۳پل ۳۲آمپر .۲۴۳۵۴ ،۳پل ۴۰آمپر .
۲۴۳۵۵ ،۳پل ۵۰آمپر .۲۴۳۵۶ ،۳پل۶۳آمپر .
۲۴۳۶۷ ، ۴پل ۴۰آمپر .۲۴۳۹۶ ،تک پل ۲آمپر .
۲۴۳۹۸ ،تک پل ۴آمپر .۲۴۳۹۹ ،تک پل ۶آمپر .
۲۴۴۰۱ ،تک پل ۱۰آمپر .۲۴۴۰۳ ،تک پل ۱۶آمپر .
۲۴۴۰۴ ، تک پل ۲۰آمپر .۲۴۴۰۵ ،تک پل ۲۵آمپر .
۲۴۴۰۶ ، تک پل ۳۲آمپر .۲۴۴۰۷ ،تک پل ۴۰آمپر .
۲۴۴۰۹ ، تک پل ۶۳آمپر .A9F74102 ,تک پل ۲آمپر . تک پل ۴آمپر ،A9F74104 . تک پل ۶آمپر ،A9K24106 . تک پل ۱۰آمپر ،A9K24110 .
تک پل ۱۶آمپر ،A9K24116 . تک پل ۲۰آمپر ، A9K24120 . تک پل ۲۵آمپر ،  A9K24125 .
تک پل ۳۲آمپر ،A9K24132 .
۳پل ۱۶آمپر A9K24316 .
۳پل ۲۰آمپر ، A9K24320.
۳پل ۲۵آمپر ، A9K24325 .
۳پل ۳۲آمپر ، A9K24332 .
۳پل ۴۰آمپر ، A9K24340 .

کلمات کلیدی :
کلیدمینیاتوری

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید