مشخصات آگهی دهنده

کلشی سین
021-44702168-09126036879
توافقی
1402-06-30
1402-07-12
343 بار
11350425
غرب تهران

کلشی سین
صنعت مواد شیمیایی

کلشی سین

کلشی سین Colchicine

CAS No:64-86-8

کلشی سین یک آلکالوئید بسیار سمی است که از گیاهان تیره کلشیکوم colchicum به دست می آید.از نطر دارویی به دلیل کاهش تورم و ممانعت از ساخته شدن بلورهای کریستالی اسید اوریک در درمان بیماری نقرس استفاده می شود.

در مطالعات گیاهی کلشی سین به دلیل ویژگی ضد میتوزی برای ایجاد تتراپلوئیدی و پلی پلوئیدی در گونه های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.هم چنین در کشت بافت گیاهی نیز به فراوانی کاربرد دارد.

القاء اتوتترا‌پلوئیدی و تاثیر بر صفات مورفوفیزیولوژیک در گیاهان
کلشی‌سین بر ویزگی های رشدی و سیتوژنتیکی گیاهان در شرایط درون شیشه‌ای تاثیر می گذارد.

کلشی سین عرضه شده در فروشگاه بهنوژن دارای گرید آزمایشگاهی بوده و فقط کاربرد تحقیقاتی و آزمایشگاهی دارد .

کلشی سین سیگما دارای کد C9754 و C3915 می باشند.

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
القاءکننده پلی‌پلوئیدی کلشی سین کلشی سین C3915 کلشی سین C9754 کلشی سین آزمایشگاهی کلشی سین سیگما کلشی سین کشت بافت کلشیسین

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید