مشخصات آگهی دهنده

اتوماسیون و کنترل از راه دور چاه های عمیق و سیستم های آب
09126945652
توافقی
1397-10-23
1397-11-23
1670 بار
11322260
تهران

اتوماسیون و کنترل از راه دور چاه های عمیق و سیستم های آبیاری
صنعت اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون و کنترل از راه دور چاه های عمیق و سیستم های آبیاری

اتوماسیون تابلو برق انواع چاه های عمیق و سیستم های آبیاری
کنترل چاه های عمیق و سیستم های آبیاری از راه دور از طریق اسمس و اینترنت و ...
تعمیرات و نگهداری و تجدید ساختار تابلو برق چاههای عمیق

کلمات کلیدی :
اتوماسیون تابلو برق کنترل چاه عمیق تابلو برق

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید