مشخصات آگهی دهنده

ضدعفونی کننده دست اتوماتیک
66974469-71
توافقی
1402-07-12
1402-08-12
4266 بار
11293767
www.steela.ir

ضدعفونی کننده دست اتوماتیک
صنعت كارخانه

ضدعفونی کننده دست اتوماتیک

از آنجایی که یکی از معضلات بهداشتی سالن های تولید، آلودگی دست کارگران و سایر مراجعین می باشد شرکت استیلا اقدام به طراحی مدل های مختلف دستگاه ضدعفونی کننده دست نموده است، بدیهی است که نصب دستگاه ضدعفونی کننده دست در ورودی سالن تولید برای بازدیدکنندگان اعم از مشتریان یا بازرسین بهداشتی نشانه اهمیت رعایت بهداشت در آن کارخانه است. در این مدل کاربر ابتدا باید ضمن ایستادن در حوضچه ضدعفونی چکمه، هر دو دست خود را همزمان در حفره های دستگاه قرار دهد تا سیستم، ضمن پاشش محلول ضدعفونی اجازه باز شدن اهرم عبور را بدهد که پس از عبور هر کاربر، اهرم برای استفاده نفر بعد به جای اول خود باز می گردد. این دستگاه قابل تولید در مدل های زیر تولید میشود
1)بدون حوضچه پا با اهرم عبور2) بدون حوضچه پا با اهرم عبور3) بدون حوضچه و بدون اهرم عبور

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
ضدعفونی دست اتوماتیک بهداشتی حوضچه دستگاه چکمه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید