مشخصات آگهی دهنده

کیت های استخراج DNAوRNA
021-44702168-44719700
توافقی
1402-07-07
1402-07-12
3190 بار
11278919
تهران

کیت های استخراج DNAوRNA
صنعت مواد شیمیایی

کیت های استخراج DNAوRNA

فروش کیت های استخراج اسید های نوکلئیک


کیت های استخراجDNAکیت استخراج DNA ازخاک ، لجن ، رسوبات


کیت استخراج DNA از موادغذائی ، شیر ، آرد ، گوشت ، شکلات ، غلات ، حبوبا ت، سویا و ...


کیت استخراج DNA از بافت و سلول گیاهی ، قارچ


کیت استخراج DNA از بافت حیوانی ، سلول های کشت بافت انسانی و حیوانی


کیت استخراج DNA از باکتری و مخمر


کیت استخراج DNA ا ز نمونه های کلینیکی مانند مدفوع وادار


کیت استخراج DNA از پلاسما ، سرم ، پلاسمای مادر ، تشخیص مارکرهای تومور در پلاسما


کیت استخراج DNA ویروسی
کیت استخراج DNA از خون( انسان یا حیوان ، تازه یا یخ زده) ، پلاکت ها ، مایعات بدن

کیت استخراج DNA از بافت پارافینهکیت های استخراجRNAکیت استخراج RNA از کشت سلولی ، بافت ، باکتری های گرم منفی وگرم مثبت ، سلول های مخمر ، مایعات بیولوژی ، نمونه های نگهداری شده در RNA later ، نمونه بزاق


کیت استخراج RNA از گیاه


کیت استخراج موازی RNA کوچک وبزرگ از بافت انسان وحیوان ، کست سلول ، بافت گیاهی


کیت استخراج sRNA و dsRNA ی بزرگ از DICER reactions


کیت استخراج RNA از خون تازه یا یخ زده


کیت استخراج RNA از بافت پارافینه


کیت استخراج RNA از مواد غذائی


کیت استخراج RNA از قارچ


کیت استخراج RNA ویروسی
اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
استخراج DNA از بافت گیاهی استخراج از خاک ولجن استخراج از مواد غذائی استخراج DNA ویروسی استخراج از باکتری استخراج از بافت حیوانی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید