مشخصات آگهی دهنده

بذر مال روي كيميا (Graw More)
0711-2222575-2248227-2228077
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
710 بار
11271761
شیراز،خیابان سعدی،مجتمع تجاری ملت،واحد 305

بذر مال روي كيميا (Graw More)
صنعت مواد شیمیایی

بذر مال روي كيميا (Graw More)

روي به عنوان يك عنصر ضروري جهت گياه داراي وظايف زير مي باشد:
- شركت در تركيب و تشكيل اسيد ريبونوكلئيك و در نتيجه سنتز پروتئين در گياه نقش مهمي را ايفا مي نمايد.
- در بسياري از سيستم هاي آنزيمي در گياه نقش فعال كننده، كاتاليزوري و يا ساختماني دارد.
- اثر زيادي در متابوليسم كربوهيدرات ها، پروتئين، هورمون اكسين و فرآيندهاي زايشي دارد.
- افزايش مقاومت گياه به عوامل بيماري زا.
-كنترل تبخير و تعرق گياه.(تنظيم فعاليت سلول هاي روزنه)
- كاهش تنش شوري در گياه.
خواص كود بذر مال روي كيميا :
1¬.افزايش قدرت جوانه زني بذر
2¬.استقرار بهتر و مناسب گياهچه
3¬.افزايش سرعت سنتز پروتئين
4.افزايش كيفيت و مرغوبيت دانه
5¬.افزايش حجم ريشه و پنجه زني در غلات
6¬. افزايش مقاومت گياه به خشكي
7.افزايش مقاومت گياه در مقابل آفات و بيماري ها
8¬. تنظيم و افزايش قدرت فتوتروپيسم بذر
جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره هاي ذيل تماس بگيريد:
2228077-2248227-0711
www.pardisproductiongroup.com
بذر مال ، بذر مال روي ، روي ، كيميا ، بذر ، بذر گندم ، بذر غلات ، كود ، كود روي ، گرمور ، پرديس

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
بذر مال روي كيميا (Graw More)

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید