مشخصات آگهی دهنده

سولفات منيزيم
88979646
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
1130 بار
11271693

سولفات منيزيم
صنعت مواد شیمیایی

سولفات منيزيم

سولفات منيزيم
سولفات منيزيم كريستال 5/14 mgo
سولفات منيزيم پودري 5/16 mgo

منيزيم : در برگ درخت انار مقادير فراواني منيزيوم يافت ميشود . در هر ملكول كلروفيل نيز يك اتم منيزيم وجود دارد، بهنگام كمبود منيزيم نه تنها گياهان زرد ميشوند بلكه از تشكيل ساير رنگدانه هاي گياهي ماند كاروتن كاسته ميشود. منيزيم نقش مهمي در در فعال كردن سيستم آنزيمي و در متابلويسم كربوهيدراتها ايفا ميكند. اين عنصر بصورت كاتيون دو ظرفيتي Mg+2 توسط گياه جذب ميشود. شكل تجاري اين عنصر بصورت دولوميت، سولفات منيزيم با 14و 16% و اكسيد منيزيم با 36% منيزيم در دسترس ميباشد.

سولفا ت منيزيم مورد نياز شما را تأمين مي نمائيم .
بسته بندي در كيسه 25 kg

خدمات كشاورزي صديقي
09123373088
09121083929
تماس 88979646-021
[email protected]

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
سولفات منيزيم

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید