مشخصات آگهی دهنده

سولفات روي
88979646
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
627 بار
11271691

سولفات روي
صنعت مواد شیمیایی

سولفات روي

سولفات روي

سولفات روي كريستال 18- 20%
سولفات روي پودري 31- 33%
روي : در بسياري از آنزيمهاي موجود در متابوليسم گياه نقش دارد. مقدارRNA و ريبوزم موجود در سلولها به هنگام كمبود روي بشدت كاهش ميابد. روي بطور غير مستقيم روابط آب در گياهان را تنظيم ميكند. وجود اين عنصر براي سنتز اسيد آمينه تريپوفان كه در توليد اكسين دخالت دارد ضروري است، فقدان اكسين IAA كه در اثر كمبود روي رخ ميدهد باعث عدم رشد ديواره سلولي و كاهش جذب آب در گياه ميشود. روي به شكل كاتيون دو ظرفيتي Zn+2 جذب گياه ميشود .

سولفا ت روي مورد نياز شما را تأمين مي نمائيم .
پودري – كريستال - بسته بندي در كيسه 25 kg

خدمات كشاورزي صديقي
09123373088
09121083929
تماس 88979646-021
[email protected]

کلمات کلیدی :
سولفات روي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید