مشخصات آگهی دهنده

سولفات مس صالح
88970262
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
677 بار
11271688
شهرک صنعتی ایوانکه

سولفات مس صالح
صنعت مواد شیمیایی

سولفات مس صالح

سولفات مس صالح
سولفات مس كريستال 15-20%
سولفات روي پودري 22-24%

مس : در تشكيل كلروفيل و پديده فتوسنتز دخالت دارد. همچنين باعث تحريك در تشكيل ويتامين A ميشود. نقش متابوليكي مس در چندين سيستم آنزيمي مشخص شده است و همچنين نقش مهمي در بيوسنتز و فعاليت اتيلن به عنوان هورمون رسيدگي ميوه ها داراست. فرم قابل جذب مس در خاك كاتيون دو ظرفيتي Cu+2 ميباشد.
فرآيند جذب مخصوص قابليت دسترسي مس را تحت تاثير قرار ميدهد، اين فلز در اسيديته بالا بسختي جذب ميشود از اينرو استفاده از تركيبات سولفاته در حل اين مشكل موثر است .

سولفا ت مس مورد نياز شما را تأمين مي نمائيم .
پودري – كريستال - بسته بندي در كيسه 25 kg

خدمات كشاورزي صالح
09351164554
09123373088
تماس 88970262-021
[email protected]

کلمات کلیدی :
سولفات مس صالح

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید