مشخصات آگهی دهنده

سولفات منيزيم صالح
88970262
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
659 بار
11271685
شهرک صنعتی ایوانکه

سولفات منيزيم صالح
صنعت مواد شیمیایی

سولفات منيزيم صالح

سولفات منيزيم صالح
سولفات منيزيم كريستال 5/14 mgo
سولفات منيزيم پودري 5/16 mgo

منيزيم : در برگ درخت انار مقادير فراواني منيزيم يافت ميشود . در هر ملكول كلروفيل نيز يك اتم منيزيم وجود دارد، بهنگام كمبود منيزيوم نه تنها گياهان زرد ميشوند بلكه از تشكيل ساير رنگدانه هاي گياهي ماند كاروتن كاسته ميشود. منيزيم نقش مهمي در در فعال كردن سيستم آنزيمي و در متابلويسم كربوهيدراتها ايفا ميكند. اين عنصر بصورت كاتيون دو ظرفيتي Mg+2 توسط گياه جذب ميشود. شكل تجاري اين عنصر بصورت دولوميت، سولفات منيزيم با 14و 16% و اكسيد منيزيم با 36% منيزيم در دسترس ميباشد .

سولفا ت منيزيم مورد نياز شما را تأمين مي نمائيم .
بسته بندي در كيسه 25 kg

خدمات كشاورزي صالح
09351164554
09123373088
تماس 88970262-021
[email protected]

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
سولفات منيزيم صالح

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید