مشخصات آگهی دهنده

نقش سولفات مس در كشاورزي
88997735
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
579 بار
11271677

نقش سولفات مس در كشاورزي
صنعت مواد شیمیایی

نقش سولفات مس در كشاورزي

نقش سولفات مس در كشاورزي

كنترل بيماري‌هاي قارچي
جبران كمبود مس در خاك
جبران كمبود مس در جانوران
افزايش و تحريك رشد مرغ‌هاي گوشتي
عامل نابودي كرم‌ها و حلزون‌ها بويژه كرم كبد گوسفند

سولفات مس كريستال 15-20%
سولفات مس كريستال 22-24%

مس : در تشكيل كلروفيل و پديده فتوسنتز دخالت دارد. همچنين باعث تحريك در تشكيل ويتامين A ميشود. نقش متابوليكي مس در چندين سيستم آنزيمي مشخص شده است و همچنين نقش مهمي در بيوسنتز و فعاليت اتيلن به عنوان هورمون رسيدگي ميوه ها داراست. فرم قابل جذب مس در خاك كاتيون دو ظرفيتي Cu+2 ميباشد.
فرآيند جذب مخصوص قابليت دسترسي مس را تحت تاثير قرار ميدهد، اين فلز در اسيديته بالا بسختي جذب ميشود از اينرو استفاده از تركيبات سولفاته در حل اين مشكل موثر است
سولفا ت مس مورد نياز شما را تأمين مي نمائيم .
پودري – كريستال - بسته بندي در كيسه 25 kg

خدمات كشاورزي اكبري
09123373088
88997735 (021)
[email protected]

کلمات کلیدی :
نقش سولفات مس در كشاورزي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید