مشخصات آگهی دهنده

كنترل هوشمند روشنايي(بي سيم)
44469622-3
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
823 بار
11270791
تهران –جنت آباد جنوبی- میدان چهار باغ – ساختمان 148 – واحد 17

كنترل هوشمند روشنايي(بي سيم)
صنعت برق صنعتی

كنترل هوشمند روشنايي(بي سيم)

اين دستگاه قابليت كنترل تا 500 فرمان ( اطاق – محل ) را به صورت بي سيم (واير لس ) داشته وميتواند براي هر محل تعريف زماني به خصوص براي روشن يا خاموش كردن وسايل روشنايي اطاق در نظر بگيرد براي مثال ساعات كار مدير يك مجموعه با معاونان و كارمندان متفاوت است كه از اين نقطه نظر مي توان براي هر كدام از اطاقها ساعات كار مشخصي را تعريف نمود تا روشن و خاموش شدن سيستم هاي روشنايي آن اطاقها يا سيستم هاي سرمايشي – گرمايشي آنها فقط در زمان حضورشان فعال باشد تا از روشن ماندن روشنايي يا ادوات الكتريكي يك اطاق در موقع ترك محل كار جلوگيري شود استفاده ازاين سيستم هيچ گونه محدوديت ازنظر تغيير سيم كشي نداشته ودر ساختما ن هاي ساخته شده نيز قابل استفاده است چراكه كاربرد اين دستگاه باعث عوض كردن يا جديد كردن سيم كشي نخواهد شد.
در صورت نياز كاتالوگ اين دستگاه به همراه توضيحات بيشتر برايتان فكس يا ايميل ميشو د

www.pishruncontrol.com

[email protected].

کلمات کلیدی :
كنترل هوشمند روشنايي(بي سيم)

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید