مشخصات آگهی دهنده

تايمر آبياري باغچه
44469622-3
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
2592 بار
11270777
تهران –جنت آباد جنوبی- میدان چهار باغ – ساختمان 148 – واحد 17

تايمر آبياري باغچه
صنعت برق صنعتی

تايمر آبياري باغچه

آبياري اتوماتيك يا آبياري مكانيزه باغچه

با توجه به اينكه آتوماسيون آبياري باغچه سبب كاهش مصرف آب و يكنواخت شدن ميزان آبياري مي شود در حال حاضر اتوماتيك شدن اين مقوله طرفداران زيادي بين مجتمع هاي مسكوني داشته ويكي از معضلاتشان كه نوبت آبياري باغچه مي باشد را مرتفع مي نمايد
اما با نصب تايمر هاي آبياري صنعتي كه در همين سايت نمونه آنها موجود است مشكل ديگري در فصول مختلف روي خواهد داد اين مشكل از آنجا ناشي ميشود كه آندازه آبياري باغچه در فصول مختلف متفاوت است به طوري كه در فصل تابستان بايد هر روز باغچه آبياري شود اما در زمستان هفته اي ا مرتبه و يا حتي 2 هفته اي 1 مرتبه نياز مند آبياري است بنابر اين چون تايمر هاي 24 ساعتي يك روال مشخص را در هر روز طي مي كنند از نقطه نظر تفاوت فصول اين آبياري تغيير نكرده و همان ميزاني كه در تابستان آبياري مي گردد در زمستان نيز آبياري مي شود كه هم باعث هدر رفتن آب شده و هم صدمات زيادي را به كياهان داخل باغچه وارد مي نمايدراه حل اين مشكل آبياري با سيستم استارت است

Site : www.pishruncontrol.com

Mail : [email protected]


اين روش از يك تايمر زمان بندي شده استفاده مي نمايد تا ميزان زمان آبياري را تعيين نمايد تا اينجا اين سيستم شبيه سيستم قبلي عمل مي كند اما قسمت متفاوت قضيه تحريك اين تايمر است كه توسط شخص آبياري كننده انجام ميشود بطوري كه شخصي كه موظف به آبياري است با زدن كليد استارت عمل آبياري را شروع كرده اما خاتمه آبياري توسط تايمر انجام مي شود اين امر باعث ميشود تا در فصول مختلف تنظيم تعداد دفعات آبياري در ماه دست خود شخص باشد تا بتواند در زمستان مثلا هر هفته اي ا بار عمل استارت را در آبياري فعال نمايدو در تابستان روزي يك بار تاهم سيستم براي ميزان آبياري مكانيزه باشد و هم اندازه آب مورد نياز باغچه در فصول مختلف تغيير كند

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
تايمر آبياري باغچه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید