مشخصات آگهی دهنده

شير برقي موتوري
44469622-3
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
652 بار
11270776
تهران –جنت آباد جنوبی- میدان چهار باغ – ساختمان 148 – واحد 17

شير برقي موتوري
صنعت برق صنعتی

شير برقي موتوري

كاربرد ويژه شير برقي گرمارام" (بهينه سازي مصرف سوخت در موتورخانه ها
عدم تفكيك محل توليد آب گرم چرخشي در تأسيسات حرارتي باعث بروز مشكلاتي در كنترل مصارف گرمايشي (تأمين آب گرم مصرفي ـ تأمين گرمايش) ساختمان مي گردد. به عبارت ديگر در وضعيت موجود طراحي و نصب تجهيزات حرارتي در موتورخانه هاي كشور، آب گرم چرخشي (در زمستان) پس از گرم شدن از يك محل (ديگها) بصورت همزمان براي منبعهاي آب گرم مصرفي و سيستمهاي گرمايشي ارسال مي گردد.
در دوره هاي آغاز و يا خاتمه فصل سرما خصوصاً مهرماه و آبان ماه و اسفند ماه يا روزهاي گرم زمستاني بويژه در ساعتهاي مياني روز، آب گرم چرخشي با دماي پائين نياز گرمايشي ساختمان را برطرف مي نمايد. به عنوان مثال اگر دماي هواي خارج ساختمان (دماي سايه ) 14 درجه سانتي گراد باشد آب گرم چرخشي با دماي 45 - 40 درجه سانتيگراد قادر به تأمين دماي مطلوب (24 درجه سانتي گراد) داخل ساختمان مي باشد. ولي آيا آب گرم چرخشي 45 - 40 درجه سانتيگراد قادر به تأمين آب گرم مصرفي 47 درجه سانتي گراد مي باشد ؟ قطعاً جواب اين سئوال منفي است. بدليل بروز اين مشكل، مشعلها روشن شده تا با افزايش دماي حجم عظيم آب در گردش ساختمان، آب گرم مصرفي را به دماي مطلوب برسانند. نتيجه اين امر افزايش بي مورد دماي رادياتورها و يا ساير وسايل گرمايشي ساختمان و اتلاف انرژي و علاوه بر آن عدم تثبيت درجه حرارت آسايش و ايجاد كلافگي در محيط زندگي مي باشد

Site: www.pishruncontrol.com

Mail: [email protected]


يكي از راههاي مثمر ثمر و مقرون به صرفه براي تفكيك گرمايش آبگرم
مصرفي از آبگرم چرخشي ، استفاده از شير برقي موتوري در مسير رايزر رفت گرمايش ساختمان است.
با افزودن يك شير برقي موتوري به سيستم مي توان در زمان هايي كه صرفاً نياز به گرمايش آب مصرفي مي باشد، مسير آبگرم چرخشي داخل ساختمان را با فرمان سيستم كنترل هوشمند موتورخانه( از خروجي چهارم سيستم) مسدود كرده و تنها آبگرم چرخشي را به طرف منابع آبگرم مصرفي ارسال نموده تا از اتلاف حرارت غير ضروري در ساختمان جلوگيري كرده و نيز با سرعت مناسب دماي مطلوب و مورد نياز آبگرم مصرفي تامين گردد

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
شير برقي موتوري

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید