مشخصات آگهی دهنده

نصب واجراي پستهاي فشار قوي وپستهايGIS
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
647 بار
11262202
مشهد

نصب واجراي پستهاي فشار قوي وپستهايGIS
صنعت برق صنعتی

نصب واجراي پستهاي فشار قوي وپستهايGIS

پيمانكاري ونصب واجراي پستهاي فشار قوي تا سطح 400KVشامل اجراي شبكه زمين , مونتاژو نصب سازه ,باسبار ,نصب تجهيزات,لدرگذاري,كابلكشي,وايرينگ ,مونتاژ و دمونتاژ ترانسهاي فوق توزيع ونصب پستهاي GIS با پرسنل مجرب ومتخصص در تمام نقاط ايران

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
نصب واجراي پستهاي فشار قوي وپستهايGIS

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید