مشخصات آگهی دهنده

فيوژن بندي فيبر نوري
09127427535
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
562 بار
10104884
زنجان

فيوژن بندي فيبر نوري
صنعت نصب و تعمير

فيوژن بندي فيبر نوري

فيوژن بندي فيبر نوري
با دستگاه فايتل ژاپن و تضمين كيفيت
پيمانكار فيبر نوري شركت مخابرات استان زنجان

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
فيوژن بندي فيبر نوري

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید