مشخصات آگهی دهنده

آماده سازي سطح:رنگ الكتروستاتيك وكوره اي
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1624 بار
10024261

آماده سازي سطح:رنگ الكتروستاتيك وكوره اي
صنعت ماشين سازی

آماده سازي سطح:رنگ الكتروستاتيك وكوره اي

مواد چربيگيري آهن و آلومينيم به صورت
غوطه وري و پاششي
فروكلين براي زنگبري قطعات آهني و
فولادي
مواد فسفاته كاري (آهن - روي - منگنز )
محلول فسفاته و چربيگيري همزمان آهن
كروماته آلومينيوم جهت افزايش چسبندگي
رنگ

کلمات کلیدی :
آماده سازي سطح رنگ الكتروستاتيك وكوره اي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید