مشخصات آگهی دهنده

علیرضا حاجی شریف
09354686975
1000
1401-05-15
1401-05-31
27 بار
11357705

گزارش سفر و کوهنوردی و طبیعتگردی
خدمات خدمات مسافرتی

گزارش سفر و کوهنوردی و طبیعتگردی

گزارش سفر به ترکیه ، گزارش سفر به گرجستان ، گزارش کوهنوردی طالقان ، داراباد ، قله نواکوه ، قله یخچال ، اصفهان ، سمنان ، گزارش کوهنوردی ، کوه های شمال تهران ، کوه های طالقان ، کوه های لواسان ، کلوگان ، فشند ، شکراب ، گزارش سفر به مناطق بکر ، جنگل نوردی ، بک پکر، سفر با کوله ، کوله پشتی ، گردشکری با کوله ،
tour, trip,passenger,cool back,travel with a backpack
واتساپ : 09193980487
تماس : 09354686975
www.alirezahajisharif.com

کلمات کلیدی :
گزارش سفر به ترکیه گزارش سفر به گرجستان گزارش کوهنوردی طالقان داراباد قله نواکوه قله یخچال اصفهان سمنان گزارش کوهنوردی کوه های شمال تهران کوه های طالقان کوه های لواسان کلوگان فشند شکراب گزارش سفر به مناطق بکر جنگل نوردی بک پکر سفر با کوله کوله پشتی گردشکری با کوله tour trip passenger cool back travel with a backpack

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید