مشخصات آگهی دهنده

دستگاه حضور و غیاب رایگان ویژه مراکز آموزشی
09105896852-09102742269
توافقی
1400-05-12
1400-06-11
230 بار
11353650

دستگاه حضور و غیاب رایگان ویژه مراکز آموزشی
خدمات خدمات تحصیلی

دستگاه حضور و غیاب رایگان ویژه مراکز آموزشی

دستگاه حضور و غیاب رایگان ویژه مراکز آموزشی
شامل امکانات ثبت ورود و خروج دانش آموزان ارسال پیامک ورود و خروج برا اولیا
ثبت ورود و خروج پرسنل و ارسال پیامک برای مدیران مراکز(درصورت تمایل)
یک سال پیامک نامحدود رایگان(شامل پیامک ورود و خروج،اطلاع رسانی و غیره)
ثبت نمرات و ارائه کارنامه تحلیلی
سامانه lms
همینطور تمام امکانات رایگان می باشد و صرفا هزینه کارت هوشمند و پیامک یک سال دریافت میگردد!!

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
هوش مصنوعی لیان استخدام کار در منزل

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید