مشخصات آگهی دهنده

بهنوژن
021-44702168-09126036879
توافقی
1403-04-29
1403-05-20
1090 بار
11346864

هورمون ضد ریزش میوه های گلابی و سیب
خدمات کشاورزی

هورمون ضد ریزش میوه های گلابی و سیب

نفتالین استیک اسید ( نامهای دیگر : NAA ، یک نفتیل استیک اسید) شبه هورمونی است که برای جلوگیری از ریزش میوه قبل از برداشت بصورت محلول پاشی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده خطرات سویی روی محصول سیب و گلابی ندارد و میتواند در همه ارقام سیب و گلابی مورد استفاده قرار گیرد . نفتالین استیک اسید حدودا" سه روز بعد از سمپاشی اثر خود را بروز میدهد و دو تا سه هفته بطور موثر و ملموس از ریزش میوه جلوگیری میکند.

کلمات کلیدی :
هورمون جلوگیری کننده از ریزش زودتر از نفتالین استیک اسید نفتیل استیک اسید NAA کود ضد ریزش سیب درختی هورمون ضد ریزش میوه هورمون ضد ریزش گلابی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید