مشخصات آگهی دهنده

نفقه و اقسام آن
09108169149
توافقی
1397-09-19
1397-10-19
328 بار
11339050

نفقه و اقسام آن
خدمات مشاوره

نفقه و اقسام آن

نفقه و اقسام آن

اغلب در هنگام شنیدن لفظ نفقه، پرداخت خرج و مخارج زندگی از طرف شوهر به زن در ذهنمان تداعی می گردد. اما معنای لغوی نفقه به هرچه انفاق می شود یا صرف هزینه زندگی می شود اطلاق می شود. در قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۷ تعریف دقیقی از نفقه ارائه گردیده است. به طور کلی نفقه را به سه دسته نفقه زوجه، نفقه اقارب (خویشان نسبی مانند فرزندان، نوادگان و والدین) و نفقه زندانی تقسیم می شود.

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

کلمات کلیدی :
مشاوره

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید