مشخصات آگهی دهنده

توهین و هتک حرمت
09108169149
توافقی
1397-09-19
1397-10-19
311 بار
11339048

توهین و هتک حرمت
خدمات مشاوره

توهین و هتک حرمت

توهین و هتک حرمت
موسسه اریکه ایرانیان دادبان | دریافت مشاوره جهت وکالت، توهین و هتک حرمتفقط با یک تماس
وکلای متخصص و پایه یک دادگستری در موسسه اریکه ایرانیان دادبان شما را یاری میکنند
پیگیری جرم توهین و هتک حرمتاز طرف یک وکیل کاردان و متخصص می تواند بهترین روش جهت حصول به نتیجه در زمانی بسیار کوتاه برای شما باشد.

مختصری درباره توهین و هتک حرمت

بیان برخی الفاظ ازسوی فردی، به شخصیت فرد دیگر خدشه وارد می شود و این نوع ازجرایم علیه تمامیت جسمانییک فرد اتفاق میافتد وآثار مشهود بیرونی بر روحیه و شخصیت فرد میتواند برجای بگذارد و به همین دلیل قانونگذار مجازات های خاصی را برای این جرایم درنظر گرفته وبرای مرتکبانی که به شخصیت افراد وروح ومعنویت آنها خدشه وارد می کنند، مجازات تعیین کرده است. اگر فحاشی به گونه ای باشد که مستوجب حد قذف شود، حد شرعی و قانونی نسبت به آن اعمال می شود. قذف زمانی محقق می شود که فردی به دیگری زنا یا لواط را نسبت دهد،اما اگرتوهین و فحاشی مستوجب حد وازموارد قذف نباشد، یک درجه خفیف ترازاستعمال الفاظ رکیک محسوب شده ودرجمله مجازاتهای تعزیری بازدارنده قرار میگیرد وفقط تعزیر دارد. این مساله نیز زمانی محقق می شود که فردی نسبت به دیگری الفاظ زشت و نا مانوس رابه کارببرد.

هتک حرمت اشخاصدرماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت اشعارمیدارد مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه مستوجب قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا۵۰ هزارتا یک میلیون رالش جزای نقدی خواهد بود. اعمال این مجازات وتعیین این مساله که مجازات فردی شلاق باشد یا جزای نقدی نیز دراختیار قاضی است وبا تشخیص اوصورت می گیرد،اما اگرجرم فردی قذف تشخیص داده شود،مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات ۸۰ تازیانه بر او اعمال خواهد شد.

*با وجود یک رابطه همسرییا خانوادگی نمی توان چنین الفاظی را نسبت به طرف مقابل خود به کاربرد، قانون تاکید دارد که نسبت میان اشخاص اعم ازپدر و فرزندییاخواهر وبرادری و همسری رافع مسوولیت کیفری درهیچیک از مجازاتها نیست.

تماس و مشاوره: 09108169149 - 09390858526
ارائه کلیه خدمات حقوقی
موسسه اریکه ایرانیان دادبان

کلمات کلیدی :
مشاوره

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید