مشخصات آگهی دهنده

طراحی، نقشه، محاسبه، احداث: کارخانه، هتل، بیمارستان ...
09133133941-09135093941
توافقی
1398-11-30
1399-01-01
766 بار
11333138
مشتاق دوم -بلوار لاله شرقی -نبش کوچه مهتاب- جهان پیوندآریا

طراحی، نقشه، محاسبه، احداث: کارخانه، هتل، بیمارستان ...
خدمات مشاوره

طراحی، نقشه، محاسبه، احداث: کارخانه، هتل، بیمارستان ...


پیشنهاد موضوع بکر دارای اولویت و سود آور سرمایه گذاری
مشاوره در تامین زمین مورد نظر و تغییر کاربری اراضی
تهیه نقشه سایت پلان
تهیه نقشه های اجرایی کارخانه و تولیدی، معدن، مزرعه،گلخانه، دامپروری، هتل، بیمارستان
اخذ مجوزات ساخت و ساز از نظام مهندسی و شهرداری ها
مشاوره،نظارت و اجرای طرح
مشاوره جهت تامین مالی

کلمات کلیدی :
نقشه های اجرایی کارخانه و تولیدی نقشه های اجرایی هتل نقشه های اجرایی معدن نقشه های اجرایی مزرعه نقشه های اجرایی گلخانه مجوزات ساخت و ساز از نظام مهندسی مجوزات ساخت و ساز از شهرداری ها سایت پلان مشاوره ساخت و احداث هتل و بیمارستان مشاوره ساخت و احداث کارخانه و معدن مشاوره نظارت و اجراء طرح تامین زمین مورد نظر و تغییر کاربری

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید