مشخصات آگهی دهنده

تولید انواع دریچه های تنظیم هوا
02165684564-7
توافقی
1402-09-12
1402-10-02
1260 بار
11326868
شهریار، بلوار آزادگان، بوستان دوم، نبش اولین چهار راه، پلاک 84 .

تولید انواع دریچه های تنظیم هوا
خدمات خدمات صنعتی

تولید انواع دریچه های تنظیم هوا

گروه صنعتی برسا درزمینه تولید انواع دریچه های تنظیم هوا ودمپرهای بین کانالی، دریچه خطی صاف 90 درجه، دریچه های دکوراتیو، دریچه های سقفی دمپردار، دریچه های سقفی بدون دمپردار، دریچه خطی اسلوت ، دریچه مشبک صاف بادمپرقاشقی، دریچه کله قندی، پلنیوم باکس، دریچه دیواری پره ایرفولی یک طرفه ، دریچه رونماهوای تازه تک شیار، دریچه دیواری پره لنزی دوطرفه ، دریچه مشبک مربعی، دریچه برگشت پرهZ، دریچه رونمای هوای تازه دوشیار، جت نازل تک آلمان، جت نازل دوآلمان ، جت نازل سه آلمان، دمپرپشت دریچه گردپروانه ای، جت دیفیوزر، دریچه سونایی ، دریچه سقفی دکوراتیوخورشیدی ، دریچه سقفی دکوراتیو مشبک (سبد تخم مرغی) ، دریچه دیواری قابل تنظیم بادمپر، دریچه دیواری دوطرفه ، دریچه دیواری پره لنزی یک طرفه ، دریچه مشبک صاف بادمپر، دریچه پادری تک قاب ، دریچه پادری دوقاب ، دریچه دکوراتیومربعی ، دریچه سقفی یک طرفه ، دریچه دکوراتیوگردآبی ، دریچه دکوراتیو مشبک مربعی ، دریچه سقفی سه طرفه مربعی ، دریچه سقفی سهد طرفه مستطیلی ، دریچه سقفی دوطرفه کنجی ، دریچه رفت اتاق عمل ، دریچه سقفی چهارطرفه مربعی ، دریچه سقفی چهارطرفه برجسته ، دریچه سقفی چهارطرفه مستطیلی ، دریچه سقفی تخت، دریچه گردمشبک ، دریچه سقفی گردبرجسته ، فیلترآلومینیومی دریچه ، درب زیرفن کویلی لولایی بادریچه برگشت خطی صاف ، درب زیرفن کویلی وزنی بادریچه خطی زاویه دار، درب زیرفن کویلی دورگل سقفی وزنی، دریچه زیرفن کویلی شیار18سانت لولایی ، درب زیرفن کویل بادریچه برگشت مشبک، درب زیرفن کویلی با شیار18سانت وزنی ، درب زیرفن کویلی با شیار18سانت لولایی، درب زیرفن کویلی وزنی بادریچه خطی برگشت صاف، دریچه خطی باقفل زیمنسی، دریچه بازدید جفتی، درب زیرفن کویلی وزنی بادریچه مشبک، فایردمپرفیوزی، صداگیرچهرگوش، دمپرپشت دریچه گردپروانه ای، دمپرپشت دریچه گرد نیم صفحه ، دمپرکانال دستی پره موازی ، دمپرکانال موتوری پره متقابل، دمپرکانال دستی پره متقابل، دمپرکانال موتوری پره، دمپربین کانالی آلومینیومی پره دوبل چرخ دنده ای، بالانس دمپرگرد، بالانس دمپرچهارگوش، اسپیلت دمپر، فایردمپرموتوری، دمپربین کانالی گرد دیسکی موتوری، دمپربین کانالی گرد دیسکی دوسرفلنج، دمپرآلومینیومی پره متقابل، لوورهوارسان بامی، لورسند تراپ، لوورآکوستیک، لوورهوارسان پره Z، لورهوارسان بامی .

کلمات کلیدی :
دریچه دکوراتیومربعی دریچه دکوراتیو مشبک مربعی فیلترآلومینیومی دریچه دریچه سقفی گردبرجسته دریچه گردمشبک دمپرآلومینیومی پره متقابل لوورهوارسان بامی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید