مشخصات آگهی دهنده

تحریر دفاتر قانونی و انجام امور حسابداری و حسابرسی
09356280422
توافقی
1397-01-31
1397-02-30
649 بار
11322563
خدمات مدیریت و حسابداری کاسپین

تحریر دفاتر قانونی و انجام امور حسابداری و حسابرسی
خدمات مشاوره

تحریر دفاتر قانونی و انجام امور حسابداری و حسابرسی

تحریر دفاتر قانونی
انجام امور حسابداری و حسابرسی
مالیات عملکرد و ارزش افزوده
اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده
بهای تمام شده
نرم افزار مدیریت و حسابداری
مشاوره مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی
رشت خیابان امام خمینی
09356280422

کلمات کلیدی :
حسابداری حسابرسی مالیات ارزش افزوده عملکرد مدیریت تحریر دفاتر دفاتر قانونی بیمه تامین اجتماعی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید