مشخصات آگهی دهنده

مشاوره امور شرکتها
9099071531
توافقی
1397-01-30
1397-02-29
1033 بار
11312961
تهران

مشاوره امور شرکتها
خدمات مشاوره

مشاوره امور شرکتها

هرگونه سوالی ومشکلی در مورد شرکت خود دارید از مابپرسید!
نحوه ثبت شرکت ومدارک لازم وسامانه ثبت شرکتها
نحوه ثبت صورتجلسات تغییرات وسامانه ثبت شرکتها
رتبه پیمانکاری ، مدارک و سامانه ساجات
مشاوره مالی وپرونده مالیاتی وارسال اینترنتی لیست حقوق
حسابداری وتحریر دفاتر، رویداد مالی
اظهارنامه ،کد اقتصادی ومعاملات فصلی وسامانه TAX
اظهارنامه ارزش افزوده وموارد مشمولیت ونحوه رسیدگی ارزش افزوده توسط دارایی
مشاوره رسیدگی وحسابرسی مدارک توسط تامین اجتماعی وکدکارگاه و ردیف پیمان
جواز تاسیس وپروانه بهره برداری
محیط زیست وبهداشت
کارت بازرگانی وعلامت تجاری
صورت وضعیت و فاکتور رسمی
قراردادهای پیمانکاری
صلاحیت ایمنی پیمانکاران
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مشاوره دقیقه ای 550تومان
تــراز مشاور حامی بنگاه های کوچک
خط هوشمند تلفنی
9099071531
تماس فقط ازطریق تلفن ثابت امکانپذیر است
ساعات تماس9الی13- 16الی20

کلمات کلیدی :
ثبت –رتبه –مالیاتی –ارزش افزوده بیمه جواز کارت بازرگانی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید