مشخصات آگهی دهنده

کار و امور استخدامی
88840335
توافقی
1397-01-31
1397-02-30
1007 بار
11310235
تهران-خیابان مطهری-خیابان میرعماد-پلاک 20-واحد10

کار و امور استخدامی
خدمات مشاوره

کار و امور استخدامی

موسسه حقوقی دادپویان حامی در خصوص امور مربوط به کار و امور استخدامی خدمات ذیل را ارائه مینماید:
1- ارائه مشاوره در خصوص امور مربوط به اشتغال
2- تنظیم قراردادهای استخدام موقت و دائم
3- امور تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان و بیمه مسئولیت کارفرما
4- وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و غیرقضایی (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف)
5- وکالت در دعاوی مرتبط با حوادث کار
6- ارائه مشاوره در امور پرداخت حق سنوات
7- وکالت در دعاوی مرتبط با مسائل استخدامی پرسنل اداری و…

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
کار قرارداد تأمین اجتماعی بیمه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید