مشخصات آگهی دهنده

کارت پیمانکاری شهرداری و رتبه بندی و ثبت شرکت
66502094
توافقی
1399-08-19
1399-09-19
2039 بار
11304632
تهران - خیابان بهبودی

کارت پیمانکاری شهرداری و رتبه بندی و ثبت شرکت
خدمات مشاوره

کارت پیمانکاری شهرداری و رتبه بندی و ثبت شرکت

اخذ صلاحیت پیمانکاری و رتبه بندی شرکتها ****اخذ کارت پیمانکاری شهرداری تهران *****اخذ مجوز ترافیکی شهرداری تهران ***** ثبت شرکت و تغییرات و انحلال******کارت بازرگانی اخذ و تمدید *******تامین نیرو جهت رتبه بندی

کلمات کلیدی :
کارت پیمانکاری شهرداری و رتبه بندی و ثبت شرکت

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید