مشخصات آگهی دهنده

کارت پیمانکاری شهرداری
09125973840
توافقی
1399-08-19
1399-09-19
2497 بار
11290378
ستارخان بهبودی

کارت پیمانکاری شهرداری
خدمات مشاوره

کارت پیمانکاری شهرداری

کارت پیمانکاری شهرداری ( اخذ و تمدید )
واگذاری رتبه های آماده
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ( ساجات )
تامین امتیاز مهندس برای رتبه بندی شرکت ها
ثبت شرکت و تغییرات
ثبت برند و اختراعات
کارت بازرگانی ( اخذ و تمدید )
تشکیل پرونده دارائی و اخذ کد اقتصادی
ارزش افزوده و مراحل اضهارنامه

کلمات کلیدی :
کارت پیمانکاری رتبه واگذاری رتبه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید