مشخصات آگهی دهنده

تولید مرغ بدون پر یا با پر بسیار کم بدون دستکاری درژنتی
09121731623
توافقی
1400-05-17
1400-07-28
1037 بار
11287673
شاهرود-خیابان فریدنیا-پلاک 58

تولید مرغ بدون پر یا با پر بسیار کم بدون دستکاری درژنتیک مرغ وبرای هر نژاد
خدمات خدمات صنعتی

تولید مرغ بدون پر یا با پر بسیار کم بدون دستکاری درژنتیک مرغ وبرای هر نژاد

تولید مرغ بدون پر یا با پر بسیار کم بدون دستکاری درژنتیک مرغ وبرای هر نژاد
پر مرغ سرشار از پروتئین است و مفهوم آن این است که پروتئینی که صرف پردار شدن مرغ می شود می تواند به گوشت تبدیل شود این کار فقط با سیستم اختراعی ما و با مدیریت خاص ما امکان پذیر است ، این نوآوری بدون هیچ دستکاری در ژنتیک مرغ وهیچ پروسه شیمیایی و یا تغییرات در دان و یا دادن آب یا دان خاص و یا داروی خاصی و بدون توجه به نژاد مرغ انجام خواهد شد .
با این کار می توان جذب پروتئین را در مرغ بسیار بالا برد و میزان پروتئین در دان را می توان بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی نمود ه و با توجه به اینکه با افزایش پروتئین سرعت رشد مرغ نیز بسیار بالا خواهد رفت تدابیری اندیشیده شده که پای مرغ بسیار قوی گردیده و نیازی به کنترل شدیدسرعت رشد مرغ که بدلیل ضعیف بودن پای مرغ باید انجام گیرد نبوده و سرعت رشد مرغ محدودیتی نداشته ومشکل ساز نخواهد بود .
ضمنا مشکلات و مسائل و بخصوص محدودیت هایی را که پر مرغ بدلیل تبادل حرارتی با محیط وکنترل دمای بدنش در مدیریت پرورشی بوجود میاورد و معمولا میزان هضم و جذب را تحت الشعاع قرار می دهد وجود ندارد و با توجه به عدم اشکال در هضم وجذب ، استرسی به مرغ تحمیل نشده و با رعایت موارد مهم دیگری استرس در مرغ یا صفر یا بسیار نزدیک به صفر می باشد نتیجتا مشکلات گوارشی بسیار اندک بوده و کو دمرغ بسیار کمتر از حد استاندارد خواهد بود بنابراین ضریب تبدیل بسیار عالی است
با توجه به مراتب بالا و بنا به دلایلی که بعدا اعلام خواهد شد مرغ بسیار قوی و مقاوم بوده و سیستم ایمنی مرغ بسیار دقیق و عالی کارکرده و گله سالمتری را خواهیم داشت و مرغ با کوچکترین تنشی زیر و رو نخواهد شد
این کار در هیچ کجای دنیا انجام نشده و فقط اختراع ماست
www.poultrytop.com

کلمات کلیدی :
تولید مرغ بدون پر مرغ بدون پر پرمرغ مملو از پروتئین پرمرغ سرشار ازپروتئین مرغ بدون پر صرفه جویی در پ

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید