مشخصات آگهی دهنده

سموم و کود کشاورزی
09123882737
توافقی
1397-01-30
1397-02-29
1508 بار
11283045
تهران

سموم و کود کشاورزی
خدمات کشاورزی

سموم و کود کشاورزی

مشاوره در امور باغات و گلخانه ها

مشاوره در امر: سموم - کود - مدیریت گلخانه - فضای سبز - آبیاری تحت فشار

تهیه و توزیع تمامی نهاده های کشاورزی

سموم - کود - بذر - ادوات کشاورزی - تجهیزات گلخانه

مهندس جعفری
09123882737

کلمات کلیدی :
سموم کود گیاه بیماری آفات حشره کش قارچ کش

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید