مشخصات آگهی دهنده

اخذ پذيرش تحصيل از دانشگاههاي استراليا
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
1048 بار
10111030

اخذ پذيرش تحصيل از دانشگاههاي استراليا
خدمات خدمات تحصیلی

اخذ پذيرش تحصيل از دانشگاههاي استراليا

نماينده رسمي دانشگاه تاسمانياي استراليا
(دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استراليا ،گروه يك; ممتاز)
اخذ پذيرش تحصيل از دانشگاههاي معتبر و مورد قبول سفارت و وزارت علوم از استراليا و همچنين خدمات مهاجرت و اقامت دائم از طريق فارغ التحصيلي از دانشگاههاي استراليا


 مشاوره، راهنمايي و تكميل فرمها در امور ويزاي دانشجويي.
 تكميل فرم ورود به فرودگاه پس از صدور ويزا و تهيه بليط (خدمات مربوط به Airport pickup).
 انجام انواع ويزاي دانشجويي استراليا ( .(Sub class 571, 573, 574, 580
 مشاوره جهت گرفتن خوابگاهاي محل سكونت دانشگاه و رزرو يا ثبت نام خوابگاه.
 دادن اطلاعات اضافي و سودمند در مورد خدمات مركز پذيرش دانشجويان بين المللي.
 دوره هاي آموزشي رشته هاي ورزشي ،تورها و باشگاههاي مختلف دانشجويي و فعال كردن فايل مالياتي (TFN) براي پرداختن به كاره پاره وقت دانشجويي.
براي دريافت اطلاعت بيشتر و چگونگي ارزيابي مي توانيد با شماره زير تماس بگيريد:

مهندس ميخچي نماينده رسمي UTAS
Tel: 09113374584

کلمات کلیدی :
اخذ پذيرش تحصيل از دانشگاههاي استراليا

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید