مشخصات آگهی دهنده

اسكن برگه تا سايز a4 يكرو
02517771200
توافقی
1397-01-25
1397-02-24
697 بار
10102822

اسكن برگه تا سايز a4 يكرو
خدمات تایپ و تكثیر

اسكن برگه تا سايز a4 يكرو

اسكن نمودن برگه ها تا سايز a4 يكرو و تبديل به pdf و پسوندهاي مختلف عكس

رزوليشن 72 تا 500 برگه هر برگ 100 تومان
رزوليشن 72 تا 1000 برگه هر برگ 85 تومان
رزوليشن 72 تا 2000 برگه هر برگ 65 تومان
رزوليشن 72 بيش از 2000 برگ هر برگ 50 تومان
رزوليشن 150 تا 500 برگه هر برگ 150 تومان
رزوليشن 150 تا 1000 برگه هر برگ 125 تومان
رزوليشن 150 تا 2000 برگه هر برگ 100 تومان
رزوليشن 150 بيش از 2000 برگ هر برگ 80 تومان
رزوليشن 300 تا 500 برگه هر برگ 200 تومان
رزوليشن 300 تا 1000 برگه هر برگ 175 تومان
رزوليشن 300 تا 2000 برگه هر برگ 150تومان
رزوليشن 300 بيش از 2000 برگ هر برگ 125 تومان
کلمات کلیدی :
اسكن برگه تا سايز a4 يكرو

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید