مشخصات آگهی دهنده

مشاوره و استقرار سيستم مديريت كيفيت آزما
09121412015
توافقی
1397-06-21
1397-07-20
1312 بار
10088637

مشاوره و استقرار سيستم مديريت كيفيت آزما
خدمات مشاوره

مشاوره و استقرار سيستم مديريت كيفيت آزما

بنام خدا
ISO/IEC 17025 -2017
مشاوره و استقرار سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه
براي آزمايشگاهاي آزمون و كاليبراسيون
ارائه آموزش هاي مورد نياز
الزامات ISO/IEC 17025
مستند سازي ISO/IEC 17025
مميزي داخلي ISO/IEC 17025
تضمین کیفیت نتایج آزمون
محاسبه عدم قطعیت
برای کلیه آزمایشگاه ها
اراه نمونه مدارک به صورت رایگان

کلمات کلیدی :
آزمایشگاه عدم قطعیت مقایسات بین آزمایش

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید