مشخصات آگهی دهنده

پی اچ مترگوشت-پی اچ مترپنیر-پی اچ مترخاک یوتک
09121080157
1000000
1403-04-31
1403-05-30
362 بار
11353696
بزرگراه رسالت

پی اچ مترگوشت-پی اچ مترپنیر-پی اچ مترخاک یوتک
لوازم لوازم مهندسي

پی اچ مترگوشت-پی اچ مترپنیر-پی اچ مترخاک یوتک

پی اچ مترقلمی یوتک مدل phSpear
پی اچ مترنان eutech
پی اچ مترگوشت یوتک
پی اچ مترپنیریوتکeutech
دستگاه پی اچ مترقلمی مدل ph spear از کمپانی EUTECH دارای قابلیتهای زیر:
قابلیت اندازه گیری پی اچ نمونه های جامدو نیمه جامد
دارای صفحه نمایش بزرگ LCD با قابلیت نمایش دما
دارای سنسورDouble-junction با طول عمرزیاد
دارای سنسورنوک تیز برای راحت تر فرورفتن داخل مواد
دارای دقت 0.01 برای پی اچ
دارای کالیبراسیون اتوماتیک 3 نقطه ای
دارای قابلیت تصحیح دمایی بصورت دستی MTC
دارای قابلیت ضدآب مطابق استاندارد IP-67
دارای عمرمفیددستگاه بابیش از 500ساعت
دارای کاربرد در اندازه گیری پی اچ خمیر-پی اچ گوشت-پی اچ بستنی-پی اچ سوسیس و کالباس-پی اچ میوه-پی اچ فرآورده های شیر-پی اچ خاک و موارد مشابه با دقت 0.01
پی اچ متر قلمی گوشت یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی خمیرنان یوتک
پی اچ مترقلمی میوه یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی سوسیس و کالباس یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی خاک یوتک EUTECH
قیمت پی اچ متر پنیر یوتک EUTECH
قیمت پی اچ متر گوشت یوتکEUTECH
قیمت پی اچ متر نان یوتک EUTECH

پی اچ مترقلمی یوتک مدل phSpear
پی اچ مترنان eutech
پی اچ مترگوشت یوتک
پی اچ مترپنیریوتکeutech
دستگاه پی اچ مترقلمی مدل ph spear از کمپانی EUTECH دارای قابلیتهای زیر:
قابلیت اندازه گیری پی اچ نمونه های جامدو نیمه جامد
دارای صفحه نمایش بزرگ LCD با قابلیت نمایش دما
دارای سنسورDouble-junction با طول عمرزیاد
دارای سنسورنوک تیز برای راحت تر فرورفتن داخل مواد
دارای دقت 0.01 برای پی اچ
دارای کالیبراسیون اتوماتیک 3 نقطه ای
دارای قابلیت تصحیح دمایی بصورت دستی MTC
دارای قابلیت ضدآب مطابق استاندارد IP-67
دارای عمرمفیددستگاه بابیش از 500ساعت
دارای کاربرد در اندازه گیری پی اچ خمیر-پی اچ گوشت-پی اچ بستنی-پی اچ سوسیس و کالباس-پی اچ میوه-پی اچ فرآورده های شیر-پی اچ خاک و موارد مشابه با دقت 0.01
پی اچ متر قلمی گوشت یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی خمیرنان یوتک
پی اچ مترقلمی میوه یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی سوسیس و کالباس یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی خاک یوتک EUTECH
قیمت پی اچ متر پنیر یوتک EUTECH
قیمت پی اچ متر گوشت یوتکEUTECH
قیمت پی اچ متر نان یوتک EUTECH
پی اچ مترگوشت*پی اچ مترپنیر*پی اچ مترخاک یوتک

پی اچ مترقلمی یوتک مدل phSpear
پی اچ مترنان eutech
پی اچ مترگوشت یوتک
پی اچ مترپنیریوتکeutech
دستگاه پی اچ مترقلمی مدل ph spear از کمپانی EUTECH دارای قابلیتهای زیر:
قابلیت اندازه گیری پی اچ نمونه های جامدو نیمه جامد
دارای صفحه نمایش بزرگ LCD با قابلیت نمایش دما
دارای سنسورDouble-junction با طول عمرزیاد
دارای سنسورنوک تیز برای راحت تر فرورفتن داخل مواد
دارای دقت 0.01 برای پی اچ
دارای کالیبراسیون اتوماتیک 3 نقطه ای
دارای قابلیت تصحیح دمایی بصورت دستی MTC
دارای قابلیت ضدآب مطابق استاندارد IP-67
دارای عمرمفیددستگاه بابیش از 500ساعت
دارای کاربرد در اندازه گیری پی اچ خمیر-پی اچ گوشت-پی اچ بستنی-پی اچ سوسیس و کالباس-پی اچ میوه-پی اچ فرآورده های شیر-پی اچ خاک و موارد مشابه با دقت 0.01
پی اچ متر قلمی گوشت یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی خمیرنان یوتک
پی اچ مترقلمی میوه یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی سوسیس و کالباس یوتک EUTECH
پی اچ مترقلمی خاک یوتک EUTECH
قیمت پی اچ متر پنیر یوتک EUTECH
قیمت پی اچ متر گوشت یوتکEUTECH
قیمت پی اچ متر نان یوتک

کلمات کلیدی :
پی اچ مترگوشت پی اچ مترپنیر پی اچ مترنان قیمت پی اچ مترگوشت یوتک قیمت پی اچ مترنان یوتک فروش پی اچ مترپنیر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید