مشخصات آگهی دهنده

لوکس متر-نورسنجuni -t
09121080157-22321197-26321172
1,000
1402-12-01
1403-01-08
1359 بار
11332652
بزرگراه رسالت

لوکس متر-نورسنجuni -t
لوازم لوازم مهندسي

لوکس متر-نورسنجuni -t


لوکس متر-نورسنج-uni t ut383

دستگاه لوکس مترuni tویا نورسنج مدلUT 383 دارای خص.صیات زیر:
دارای حسگرهای فوق العاده حساس فوتوالکتریک که می تواند بطورموثر نشاندهنده شدت نور و یا شدت سیگنالهای الکتریکی باشد
این لوکس متر پس از دریافت داده ها توسط حسگرهای مخصوص آنهارا پردازش کرده و نتیجه رابرروی صفجه LCDنمایش می دهد
لوکس مترUNIدارای رنج زیر می باشد:
دارای کلید MAX-MIN
دارای کلید تبدیل LUX-FC
دارای دکمه مخصوص HOLD
رنج اندازه گیری شدت نور از 0~9999Lux

کلمات کلیدی :
luxmeter قیمت lux meter قیمت لوکس متر فروش لوکس متر لوکس مترunit

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید