مشخصات آگهی دهنده

کیت علوم و کیت ریاضی مدارس
09163601559،06633325406
100000
1397-01-30
1397-02-29
1160 بار
11323534
ساحلی بین پل شهدا و پل دارایی زاده تجهیزات خرم شفا

کیت علوم و کیت ریاضی مدارس
لوازم لوازم گوناگون

کیت علوم و کیت ریاضی مدارس

تجهیزات آزمایشگاهی وکمک آموزشی مدارس خرم شفا مفتخر است که در خصوص فروش انواع کیت های آموزشی وآزمایشگاهی مدارس در خدمت شما عزیزان میباشد.
انواع کیت علوم ابتدایی، کیت ریاضی ابتدایی، کیت علوم راهنمایی، کیت ریاضی راهنمایی، کیت موادشیمیایی ، کیت شیشه آلات آزمایشگاهی، کیت نور، کیت الکترومغناطیسی، کیت الکتریسیته ساکن، کیت مبدل ها وترانسفورماتورها، کیت سنگها وکانی ها، کیت تشریح، کیت مقاومت، کیت دیود، کیت خازن، کیت پوسترها و چارت های آموزشی وآزمایشگاهی مدارس ....

کلمات کلیدی :
آزمایشگاه مدارس کمک آموزشی مدارس لرستان مدارس خرم آباد مدارس لرستان کیت ریاضی کیت علوم مدارس

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید