مشخصات آگهی دهنده

فروش لوازم وتجهیزات آزمایشگاهی وکمک آموزشی مدارس خرم آ
06633325406
1
1397-01-30
1397-02-29
2011 بار
11323370
ساحلی بین پل شهدا و پل دارایی زاده تجهیزات خرم شفا

فروش لوازم وتجهیزات آزمایشگاهی وکمک آموزشی مدارس خرم آباد لرستان خرم شفا
لوازم لوازم گوناگون

فروش لوازم وتجهیزات آزمایشگاهی وکمک آموزشی مدارس خرم آباد لرستان خرم شفا

فروش انواع لوازم و وسایل آزمایشگاهی وکمک آموزشی مدارس، انواع میکروسکوپ وتلسکوپ ، انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی، انواع مدلهای آناتومی مولاژ، انواع PH سنج، انواع آهنربا، انواع شیشه آلات آزمایشگاهی، انواع دماسنج و رطوبت سنج، الکل سنج، دماسنج، اسید سنج،انواع ذره بین، انواع کیت های آموزشی وآزمایشگاهی مدارس مانند کیت الکتریسیته ساکن، کیت نور، کیت الکترومغناطیسی، کیت ریاضی ابتدایی، کیت علوم ابتدایی، کیت علوم راهنمایی، کیت ریاضی راهنمایی، کیت موادشیمیایی، کیت شیشه آلات آزمایشگاهی، کیت ترانسفور ماتور ،کیت سنگها وکانی ها، کیت تشریح، کیت مقاومت، کیت دیود، کیت خازن و. ...

کلمات کلیدی :
آزمایشگاه مدارس تجهیزات آزمایشگاهی وکمک آموزشی مدارس خرم آباد لرستان میکروسکوپ خرم آباد مواد شیمییایی خرم آباد لرستان کیت علوم خرم آباد کیت ریاضی لرستان خرم شفا

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید