مشخصات آگهی دهنده

تقویت کننده آنتن دهی موبایل
09130301006
540000
1397-01-23
1397-02-22
1175 بار
11309610
اصفهان.خ مارنان.مجتمع وحید واحد41

تقویت کننده آنتن دهی موبایل
لوازم نصب آنتن

تقویت کننده آنتن دهی موبایل

طریقه نصب دستگاه فوق بدین صورت است
که آنتن هوایی آن را بر روی پشت بام برده و مانند آنتن تلوزیون در جهتی که بیشترین قدرت دریافت سیگنال را دارد نصب میکنید و توسط کابل موجود آنتن را به دستگاه وصل کرده و آنتن کوچک موجود را نیز به دستگاه متصل میکنید.پس از اتصال آداپتور دستگاه سیگنال دریافتی را به صورت تقویت شده در محدوده پوشش خود پخش میکند.
دستگاه فوق دارای محدودیت نمیباشد و هر تعداد گوشی موبایل در محدوده پوشش آن باشد را ساپورت میکند.

کلمات کلیدی :
آنتن تقویت موبایل

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید