مشخصات آگهی دهنده

لوازم آزمایشگاهی صنایع غذایی وبیوتکنولوژی
02166481736
توافقی
1400-04-25
1400-05-24
2338 بار
11296232
تهران خ انقلاب خ اسکو پ9 واحد13

لوازم آزمایشگاهی صنایع غذایی وبیوتکنولوژی
لوازم لوازم گوناگون

لوازم آزمایشگاهی صنایع غذایی وبیوتکنولوژی

لوازم وتجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی وبیوتکنولوژی
تجهیزات ودستگاههای آزمایشگاهی اختصاصی
فروش وخدمات پس ازفروش دستگاههای آزمایشگاهی
ترازوی دیجیتال ANDژاپن
کوره الکتریکی1200دیجیتال هوشمند
سانتریفیوژ12شاخه ژربر(صنایع لبنی)
اتوکلاو25لیتری دیجیتال با مهر استاندارد
اینکوباتور55لیتری دیجیتال استاندارد
آون(فور)55لیتری دیجیتال با دریچه تخلیه استاندارد
هود میکروبی لامینار کلاسB2استاندارد اروپا
هودشیمیایی مجهز به فن سانتریفیوژی
PH متر رومیزی دیجیتال با الکترود
ECمتر رومیزی دیجیتال
رفراکتومتر دستی ورومیزی دیجیتال AZ
هات پلیت مگنت طرح IKA
ترازوی رطوبت سنج اوهایوس مدلMB-25
ماکروکجلدال وسوکسله اتومات
آب مقطر گیری 4لیتر درساعت رادول
اسپکتروفوتومتردیجیتال VISوUV-VISهاینوتک
کلنی کانتر دیجیتال استانده
موادشیمیایی مرک آلمان
شیشه آلات آزمایشگاهیSIMAX
مشاور وکارشناس ارشدآزمایشگاه:
داوود طهماسبی
09121311551
09126114786

کلمات کلیدی :
لوازم آزمایشگاهی لوازم وتجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی تجهیزات ودستگاههای آزمایشگاهی ترازوی دیجیتالAND کوره الکتریکی1200دیجیتال سانتربفیوژ ژربر اتوکلاو265لیتری با مهر استاندارد اینکوباتور55لیتری آون(فور)55لیتری هودمیکروبی لامینار هودشیمیایی PHمتر رومیزی دیجیتال ECمتر دیجیتال رفراکتومتر دستی ورومیزی دیجیتال ماکروکجلدال وسوکسله اسپکتروفوتومتر دیجیتال آبمقطرگیری4لیتر درساعت موادشیمیایی مرک آلمان شیشه آلات آزمایشگاهیSIMAX داوود طهماسبی 09121311551 09126114786

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید