مشخصات آگهی دهنده

دستگاه شنود و امكان ضبط مكالمات تلفن
88518370-021
12هزار تومان
1397-01-17
1397-02-16
886 بار
11274060

دستگاه شنود و امكان ضبط مكالمات تلفن
لوازم صوتي تصويري

دستگاه شنود و امكان ضبط مكالمات تلفن

اين دستگاه يك فرستنده راديويي موج FM ميباشد كه در مسير خط تلفن قرارميگيرد و مكالمات تلفني را بطور واضح روي موج FM گيرنده پخش ميكند كه امكان ضبط مكالمات را فراهم ميسازد.
گيرنده ميتواند راديوي معمولي, سيستم اتومبيل
MP3 PLAYER ,موبايل ويا كامپيوتر باشد.اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
دستگاه شنود و امكان ضبط مكالمات تلفن

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید