مشخصات آگهی دهنده

فروش اينترنتي مهره مار اصل (دلربا شويد)
09358140212
17000
1397-01-15
1397-02-14
1239 بار
11258317

فروش اينترنتي مهره مار اصل (دلربا شويد)
لوازم طلا و جواهر

فروش اينترنتي مهره مار اصل (دلربا شويد)

مهره مار را براي جذاب ترشدن و دلربا شدن مي سناسند و برخي به آن ايمان كاملي دارند ولي كاربردهاي مهره مار به آن ختم نشده و موارد ويژه بسياري دارد كه اعتماد بنفس و قدرت اراده يكي از آن ها است . داروي افزايش اعتماد بنفس هم به آن ميگويند . ايجاد جاذبه بيشتر در مرد و زن و پير و جوان و ..

ايجاد جذابيت و مقبوليت اجتماعي و فردي عموما طرفدار و جستجو كننده دارد و يكي از اصلي ترين موارديكه مهره مار را معروف نموده است خاصيت وي‍ژه آن در جذاب تر و گيراتر نمودن افراد است .مهره مار در ميان عامه چنين معروف است كه با خاصيت جادوئي خود فرد را در مقابل دارنده آن خلع صلاح مي نمايد و افراد نمي توانند در مقابل دارنده مهره مار خصومت كنند و يا در مقابل خواسته هاي او مقاومت نمايند .

بنوعي كه اين خاصيت موجب عبور دارنده مهره مار از مبادي اي ميشود كه بدون داشتن مهره مار غير قابل انجام است و شرايط بي نظير و غير قابل وصفي پديد مي آورد . برخي آنرا براي مقاصد شرم آور جنسي و .. ميشناسند و برخي آن را موجب ژيشرفت در تجارت و داد و ستد ميداند برخي نيز به فراخور شرايط كاري خود آن را كليد پيمودن پله هاي ترقي كاري و پيشرفت شغلي و كنار آمدن با رييس خو و تعدادي نيز آنرا شاه كليدي براي دلربايي دائمي از همسر و خانواده همسر ميشناسند . البته تاحدود بسيار زيادي اين موارد وجود واقعي دارند ولي دليل آن چيست و آيا مهره مار واقعيت دارد و چگونه مي توان مهره مار واقعي و اصل را از مهره مار بدل و ساختگي شناخت و هزاران سئوال ديگر كه در اين مورد مطرح است . تمامي اين موارد در خاصيت مغناطيسي بالاي مهره مار بايد جست ولي چگونه اين خاصيت مي تواند جذابيت فردي اجتماعي و شغلي و خانوادگي و عشقي ايجاد ميكند ؟ مهره مار نيروي متافيزيكي و مغناطيسي بي مانندي ايجاد ميكند كه افراد مقبل را تحت تاثير قرار داده و موردتسلط رواني و غير قابل مقاومت قرار ميدهد و امتيازات ويژه را بوجود ميآورند كه افراد به فراخور نيات خود از آن به نفع خود بهره ميبرند . ثروت و قدرت و دلربايي از مواردي است كه همواره در فرهنگ عاميانه همراه و همزاد مهره مار است و هركجا نامي از مهره مار مي شنويم حتما با موارد ياد شده مطرح ميشود . در مورد مهره مار بسيار مي گويند و لي هر قولي شنيدني و باوركردني نيست . خرافات آميخته با مهره مار را بايد زدود و اصل و واقعيت آنرا بايد شنيد . برخي براي آزمايش كردن مهره مار و دانستن اصل از بدل مي گويند وقتي آنرا به همراه داري و به نانوايي مي روي نان به تنور نچسبد بايد در جواب گفت كه اگر يگ ژنراتور بسيار قوي هم در جيب داشته باشي)( محال ) باز اين اتفاق نخواهد افتاد و موارد بي تعداد از اين دست .متافيزيك كه از جمله علوم پيشرفته بشريت است وواقعيات پنهان بسياري از موضوعات را كشف واثبات مينماند و روش شناختي متفاوتي از علوم تجربي دارد وعلم سنگ درماني يكي از شاخه هاي بسيارجزيي آن است كه امروزه توانسته است بسياري از مشكلات بظاهر لاينحل بشر را حل كند درخصوص مهره مار متافيزيك اينگونه اظهار نطر ميكند : تمامي اشياء در جهان هستي بواسطه جوهره ساختاري خود نيرويي مغناطيسي دارد و برآيند اين انرژي هاي پنهان منتشر شده از اجسام واشياء بشكل فوق العاده تاثيرگذار و قابل مشاهده نظمي را در جهان هستي پديد مي آورند كه در قرآن مبين نيز از آن ياد شده كه در آياتي به نگاه داشته شدن ستارگان وزمين درآسمانها با ستونهاي نامريي به اذن خداوند قادرمتعال يادشده است .مارهاي نر وماده به علت وضعيت خاص آناتوميك خود ازشرايط متفاوتي برخوردارند تا انگيزش براي آميزش را پيداكنند وبر آن وضعيت فائق آيند .وبا اين عمل ادامه بقاء يابند .خداوند متعال متابوليسم بدن مار را بگونه اي آفريده است كه درطول سال يك ترشح استخواني ازجنس شاخ بر روي سرخود همانند پينه ترشح مينمايد كه داراي بيشترين بار مغناظيسي نسبت به ساير اجسام واشياء است وبصورت تك قطبي است كه آن را بنام مهره مار ميشناسيم . مهره مار درمارهاي نر بار مثبت ومهره مار در مارهاي ماده حامل بار انرژي منفي هستند كه مانند آهنربايي متابوليك و طبيعي دوجفت را بسوي هم جذب مي نمايد ومقاربت براي ادامه نسل را موجب ميشود .اندازه اين مهره ها حدودا به قدر 2 عدد لپه معمولي است .بعد از عمل جفت گيري اين مهره ها ازسرمارجداشده وبرزمين ميافتد اگرفردي بتواند اين مهره ها را كه متعلق به دو مار جفتگيري كننده را از آن خودنموده و40 روز باخود دارد مغناطيس طبيعي بدن با مغناطيس مهره مار هماهنگ شده وتقويت ميشود سپس وفرد دارنده بواسطه آن ميداني بمراتب وسيع تر وقويتر نسبت به فرد عادي فاقد مهره مار حول خود ساتع مينمايد كه آثار بيشماري را براي آن ناشي ميگردد.1- خاصيت غير قابل انكارمغناطيسي يادشده اعصاب را به گونه اي ريلكس وآرام مينمايد واسترس هاي آگاهانه واسترس هاي ناخودآگاه را ميزدايد كه دارنده تا كنون آن را تجربه نكرده است .اين آرامش ضمن ايجاد اعتماد بنفس وآثار ديگرش برفرد به افراد مرتبت با ايشان هم سرايت ميكند ودراين حالت است كه افراد هرچه مغرض تر وهرچه عصبانيترباشند باز به محض ملاقات حضوري با دارنده مهره مار در اثر آرامش ايجاد شده مثل موم رام ميشوند وچون اين حالت را مدام در حضورشما احساس ميكنند شيفته شما ميشوند ومدام دوست دارند در حضور شما باشند واز آرامش ناياب شما بهره مند گردند.

2- خاصيت فوق العاده مغناطيسي در مقابل بسياري از بيماريها جلوگيري كرده و تاثير بسيا ربالاي آن در تسكين درد ها هم براي استفاده كننده وهم مخاطبانيكه دركنار شما هستند ونيزاثرقاطع آن بر ازبين بردن جوش هاي صورت وزيبا تركردن چهره به اثبات رسيده است .

3- خاصيت مغناطيسي آن در ازبين بردن آثار سوء گوشي هاي تلفن همراه (موبايل ) ودكل هاي مخابراتي وتلوزيوني ونيز كابل هاي فشارقوي ولوازم خانگي وتمامي موارد ي از اين دست ديگرخصوصيت منحصر به فرد مهره ماراست .

تجار وسياست مداران وچهره هاي كاريزماتيك درسطوح بالا دركشورهاي خاورميانه خصوصا شيوخ وبزرگان عرب مهره مار را به عنوان راضي سر به مهر با خود دارنداما فناوري اطلاعات واينترنت شرايطي را فراهم نموده است تا هيچ كالايي سري ومختص افراد خاص باقي نماند .دربرخي مناطق همچون آذربايجان افراد محلي اي وجود دارند كه نسل اندر نسل به تهيه مهره مار ميپردازند .خلاصه :

1- اگر بدنبال خوشبختي هستيد.

2 - اگر بدنبال كسب جايگاه تاثير گذار در بين جمع دوستان و همكاران و خانواده هستيد.

3 - اگر محبوبيت را دوست داريد .

4 -اگردوست داريد با تسلط بر ضمير ناخودآگاه خود زندگي سرشار از اعتماد بنفس را تجربه كنيد .

5 - اگر مي خواهيد حرف هاي شما و پيشنهادات خوب شماخيلي بيش از پيش مورد توجه جمع و مورد پذيرش آنها قرار گيرد

6 - اگر مي خواهيدجذابيت خاصي داشته باشيد.

7 -اگر مي خواهيد طعم خوش شانسي را با تمام وجود بچشيد .

8 - اگر مي خواهيد وضع مالي شما به سمتي كه مي خواهيد رو كند و بهتر شود .

9- اگر مي خواهيد كسي كه شما دوستش داريد او نيز به طرف شما كشش و تمايل پيدا كند .

10 - اگر مي خواهيد كسي در محل كار موي دماغ شكا نشود .قيمت : 17000 تومان


جهت سفارش اينترنتي با شماره تلفن 09358140212 سهند محمدي تماس بگيريد
ارسال فقط از طريق پست جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد
پرداخت وجه محصول به مامور پست بعد از دريافت محصول
جهت بازديد از سايت و خريد اينترنتي به آدرس زير مراجعه كنيد :
http://sdvdshop.shoploger.com/product-59352.aspx

کلمات کلیدی :
فروش اينترنتي مهره مار اصل (دلربا شويد)

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید